Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 37103   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37103

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pastorie, gelegen ten zuiden van de kerk. Voorliggend gekasseid erfje, met verhoogde, begroeide parterre. Heropgebouwd naar ontwerp van architect G. Lernould (Ieper) in 1922, volledig aansluitend bij de traditionele bouwtrant van de landelijke pastorieën uit eind 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Catharinakerk

Pastoriestraat 1 (Ieper)
Pastorie, gelegen ten zuiden van de kerk. Voorliggend gekasseid erfje, met verhoogde, begroeide parterre. Heropgebouwd naar ontwerp van architect G. Lernould (Ieper) in 1922, volledig aansluitend bij de traditionele bouwtrant van de landelijke pastorieën uit eind 18de eeuw.