Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brouwerij de Jonge Sint-Jacob

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
37302
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37302

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige brouwerij "de Jonge Sint-Jacob", als dusdanig reeds vermeld in 1663 en tussen 1909 en 1931 bekend als "De Hopbloem".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Brouwerij de Jonge Sint-Jacob

Lei 19 (Leuven)
Gebouwencomplex dat bestaat uit een ruime, laatbarokke herenwoning op L-vormig grondplan, enkele laat-19de- en 20ste-eeuwse bijgebouwen, en achteraan in de tuin de gebouwen van de voormalige mouterij.