Beschermd monument

Kasteeldomein van Nieuwerkerken: hoevecomplex

Beschermd monument van 06-11-1985 tot heden

ID: 3778   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3778

Besluiten

Kasteel van Nieuwerkerken: hoevecomplex met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 06-11-1985  ID: 2104

Beschrijving

Het hoevecomplex van het kasteeldomein van Nieuwerkerken is beschermd als monument. De bescherming omvat het volledige hoevecomplex, met inbegrip van het poortgebouw met duiventil, het woonhuis, de stallen en de dwarsschuur.Waarden

Het hoevecomplex, bestaande uit het poortgebouw met duiventil, het woonhuis, de stallen en de dwarsschuur, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Nieuwerkerken

Kerkstraat 158-160 (Nieuwerkerken)
Gesloten en omgrachte hoeve, uit de 17de en 18de eeuw.