Beschermd monument

Kasteel Hof ter Zittert

Beschermd monument van 13-11-2002 tot heden

ID
379
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/379

Besluiten

Hof ter Zittert, parochiekerk Sint-Godardus en kerkhofmuur, pastorie en dorpskern van Bekkerzeel
definitieve beschermingsbesluiten: 13-11-2002  ID: 3967

Beschrijving

Deze bescherming betreft het Kasteel Hof ter Zittert met toegangspoort, bijgebouwen en het eiland met de omgrachting en boogbrug.Waarden

Het Hof ter Zittert is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Voormalig, mogelijk tot de 11de eeuw opklimmend hof van Bekkerzeel, sinds de opsplitsing in twee gelijke helften in de 13de eeuw bekend als “hof ter Zittert” en leen van het kasteel van Groot-Bijgaarden dat historisch aan de basis lag van ontwikkeling en structurele uitbouw van dit landelijk dorp, ingeplant ter hoogte van de Nieuwermolenbeek, langsheen de oude baan naar Asse. Concept en typologie van het huidige kasteel met door dienstgebouwen geflankeerde inkompoort, voorplein en een boogbrug die naar het rechthoekig, aan de zuidzijde absidiaal afgeronde, omgrachte wooneiland leidt grijpen terug tot het derde kwart van de 18de eeuw, toen het werd heropgetrokken op de funderingen van het oude hof; Architectuurhistorisch vormt het in 1832 met een mezzanino onder een schilddak verhoogde hof van Zittert een mooi voorbeeld van een sober neoclassicistisch kasteel, in de vorm van een compact, vijf traveeën breed en tweeëneenhalve bouwlaag hoog, witgeschilderd rechthoekig volume met strak symmetrische en horizontaliserende ordonnantie bepaald door registers van rechthoekige, beluikte vensters en decoratief, licht geaccentueerde eveneens rechthoekige deuren in een hardstenen omlijsting.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel Hof te(r) Zittert met bijgebouwen

Schutstraat 6 (Asse)
Volledig omgracht kasteeltje met classicistisch uitzicht en bewaarde aanhorigheden ten noorden, gelegen buiten de omgrachting: een portierswoning en paardenstallen en een stal met aansluitend bakhuisje.