Kasteel Hof ter Zittert

Beschermd monument van 13-11-2002 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Asse
Deelgemeente Bekkerzeel
Straat Schutstraat
Locatie Schutstraat 6 (Asse)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23002/134.1
  • OB001514

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteel Hof te(r) Zittert met bijgebouwen

Schutstraat 6, Asse (Vlaams-Brabant)

Volledig omgracht kasteeltje met classicistisch uitzicht en bewaarde aanhorigheden ten noorden, gelegen buiten de omgrachting: een portierswoning en paardenstallen en een stal met aansluitend bakhuisje.

Beschrijving

Deze bescherming betreft het Kasteel Hof ter Zittert met toegangspoort, bijgebouwen en het eiland met de omgrachting en boogbrug.

Waarden

Het Hof ter Zittert is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Voormalig, mogelijk tot de 11de eeuw opklimmend hof van Bekkerzeel, sinds de opsplitsing in twee gelijke helften in de 13de eeuw bekend als “hof ter Zittert” en leen van het kasteel van Groot-Bijgaarden dat historisch aan de basis lag van ontwikkeling en structurele uitbouw van dit landelijk dorp, ingeplant ter hoogte van de Nieuwermolenbeek, langsheen de oude baan naar Asse. Concept en typologie van het huidige kasteel met door dienstgebouwen geflankeerde inkompoort, voorplein en een boogbrug die naar het rechthoekig, aan de zuidzijde absidiaal afgeronde, omgrachte wooneiland leidt grijpen terug tot het derde kwart van de 18de eeuw, toen het werd heropgetrokken op de funderingen van het oude hof; Architectuurhistorisch vormt het in 1832 met een mezzanino onder een schilddak verhoogde hof van Zittert een mooi voorbeeld van een sober neoclassicistisch kasteel, in de vorm van een compact, vijf traveeën breed en tweeëneenhalve bouwlaag hoog, witgeschilderd rechthoekig volume met strak symmetrische en horizontaliserende ordonnantie bepaald door registers van rechthoekige, beluikte vensters en decoratief, licht geaccentueerde eveneens rechthoekige deuren in een hardstenen omlijsting.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.