Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Goed van Gothem en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-08-1986 tot heden
ID: 3793   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3793

Besluiten

Hoeve Goed van Gothem
definitieve beschermingsbesluiten: 01-08-1986  ID: 2190

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de hoeve Goed van Gothem met omgeving met onder meer moestuin en hek.Waarden

De hoevegebouwen met de onmiddellijke omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

als integrerend deel van deze Haspengouwse hoeve.

historische waarde

als integrerend deel van deze Haspengouwse hoeve.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Goed van Gothem

Haspengouwlaan 5 (Heers)
Gesloten hoeve, waarvan de L-vormige vleugel, gevormd door poortgebouw en woonhuis, de oudste kern bevat van 1626; de huidige volumes dateren echter eerder uit de tweede helft van de 17de eeuw.


Moestuin en hek van het Goed van Gothem

Haspengouwlaan 5 (Heers)
Classicistisch inrijhek van smeedijzer uit het midden van de 19de eeuw en ommuurde voormalige moestuin, bij een hoeve met binnenplaats, uit de 18de en 19de eeuw en een kern uit de 17de eeuw voor het boerenhuis.