Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Servaas: toren

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 3831   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3831

Besluiten

Kerken, torens en paalstenen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 24

Beschrijving

De laatgotische toren van de Sint-Servaaskerk te Diepenbeek, is beschermd als monument. Deze bescherming werd op 19 april 2001 bij ministerieel besluit uitgebreid tot het volledige kerkgebouw.Waarden

De toren van de kerk van Sint-Servatius is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Servaas

Marktplein zonder nummer (Diepenbeek)
De huidige, classicistische kerk met gotische toren vervangt een romaans gebouw uit het midden van de 11de eeuw. De plattegrond beschrijft een westelijke toren met aangebouwde noord- en zuidportalen, een driebeukig schip, een transept en een koor met een rechte travee, halfronde sluiting en twee aanleunende sacrsitieƫn.