Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Servaas

Beschermd monument van 19-04-2001 tot heden
ID: 3832   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3832

Besluiten

Parochiekerk Sint-Servaas
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-2001  ID: 3688

Beschrijving

De Sint-Servatius- of Sint-Servaaskerk te Diepenbeek, is beschermd als monument. Deze bescherming is een uitbreiding van de in 1938 beschermde kerktoren.Waarden

Uitbreiding van de bescherming van de toren van de Sint-Servaaskerk tot het volledige kerkgebouw als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Classicistische kerk uit 1777, in 1787 uitgebreid met twee portalen, tussen 1860 en 1862 vergroot met twee transeptarmen en nogmaals in 1931 met twee zijbeuken in het verlengde van de transeptarmen; aangebouwd tegen een laatgotische bakstenen toren. Belangrijke stoffering van het interieur.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Servaas

Marktplein zonder nummer (Diepenbeek)
De huidige, classicistische kerk met gotische toren vervangt een romaans gebouw uit het midden van de 11de eeuw. De plattegrond beschrijft een westelijke toren met aangebouwde noord- en zuidportalen, een driebeukig schip, een transept en een koor met een rechte travee, halfronde sluiting en twee aanleunende sacrsitieƫn.