Slangebeekbronnen

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 30-11-1989 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Zonhoven
Deelgemeente Zonhoven
Straat Molenweg, Holsteenweg
Locatie Holsteenweg, Molenweg (Zonhoven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/71066/101.1
  • OL000072

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Vijver- en heidegebied rond de bovenbeek van de Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek

Houthalen (Houthalen-Helchteren), Zonhoven (Zonhoven)

De natuurreservaten Ten Haagdoornheide en De Teut vormen samen het grootste heidegebied van Midden-Limburg met nog enkele schaars begroeide stuifduinen. Een deel van de heide werd systematisch omgezet in naaldbos gekenmerkt door een drevenpatroon. Bij de westrand van het voormalig militair domein Molenheide bevindt zich de Holsteen, een concentratie van acht grote zandsteenblokken als resultaat van een erosieproces.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het gebied Slangebeekbronnen.
Dit is het brongebied van de Slangebeek. Dit natuurreservaat is een waterrijk laagveengebied met relicten van de historische viskweek en vormt een geschikt biotoop voor enkele zeldzame planten en een gevarieerde fauna.

De Ballewijers en Slangebeekbronnen werden reeds als landschap beschermd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 30/05/1983. Deze bescherming werd gedeeltelijk vernietigd, meer bepaald wat betreft het deel van de Ballewijers, door een arrest van de Raad van State van 30/11/1989. Enkel het deelgebied Slangebeekbronnen is nog beschermd als landschap.

Waarden

De Slangebeekbronnen zijn beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.