Beschermd monument

U-vormige vakwerkhoeve en waterput

Beschermd monument van 15-06-2009 tot heden

ID
3953
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3953

Besluiten

Vakwerkhoeven en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-06-2009  ID: 4622

Beschrijving

Het U-vormige hoevecomplex met woonhuis, stallen, inrijpoort en (dwars)schuur te Diepenbeek, is met inbegrip van de waterput beschermd als monument.Waarden

U-vormige vakwerkhoeve (met inbegrip van aangebouwde travee tegen rechterzijgevel van (dwars)schuur en met uitzondering van nieuw opgemaakte zuidvleugel en aangrenzende aanhorigheid) en waterput is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De hoeve is een historisch gegroeid complex dat reeds weergegeven wordt op de Ferrariskaart (circa 1771-1777) als bestaande uit een losstaande L-vormige (met kern van de huidige noordvleugel) en rechthoekige (met kern van de huidige oostvleugel) component. Ook in de Atlas van de Buurtwegen (circa 1840-1844) wordt het complex afgebeeld als bestaande uit losstaande componenten, gelegen ten zuiden van de toenmalige Caetsbeek (huidige Oude Kaatsbeek). Naar verluidt zou de hoeve eertijds door de graven van Loon aan Alden Biezen gegeven zijn. Blijkens de kadastrale mutatieschetsen onderging het hoevecomplex meerdere aanpassingen, tot in 1922 voor het eerst de huidige U-vormige constellatie geregistreerd werd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het betreft een U-vormige vakwerkhoeve met een rechthoekig binnenerf. De totaalconstellatie is intact bewaard gebleven. De hoeve werd in de jaren 1970 gerestaureerd met respect voor de bestaande vakwerkstructuur van de noord- (huidig woonhuis met voormalige woonhuis - koe- en paardenstal ordonnantie) en oostvleugel (inrijpoort en (dwars)schuur met aangebouwde travee tegen de rechter zijgevel), beide onder zadeldaken met Vlaamse pannen. Het stijl- en regelwerk werd behouden met versteende, witgekalkte, lemen vullingen op een vernieuwde bakstenen stoel. Op het binnenerf is een waterput met betonnen bovenbouw en witgeschilderd metselwerk bewaard.

historische waarde

De vakwerkhoeve met waterput, gelegen in agrarisch gebied, getuigt van de traditionele landbouwactiviteiten in het overgangsgebied tussen Kempen en Vochtig Haspengouw en vormt een uitdrukking van de eigenheid van de streek.


Aanduiding van

Is de bescherming van

U-vormige vakwerkhoeve

Stationsstraat 50 (Diepenbeek)
U-vormige hoeve, met kern uit de 18de eeuw, met de straat verbonden door een oprijlaan.