Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Archeologische resten van de middeleeuwse kerk van Lapscheure

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
39792
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/39792

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zeedijk nr. 4. Archeologische resten van de middeleeuwse kerk van Lapscheure, gelegen in de tuin van de nieuwbouwwoning nr. 4, ten oosten naast de dijk. Bij een opgraving in 1989 worden de funderingen van de kerk teruggevonden: Latijns kruis met schip van drie beuken. Op deze plaats is Lapscheure ontstaan, oorspronkelijk als hulpparochie van Oostkerke. In de loop van de 11de eeuw wordt OosAanduiding van

Is de vaststelling van

Archeologische resten van de middeleeuwse kerk van Lapscheure

Zeedijk 4A (Damme)
Archeologische resten van de middeleeuwse kerk van Lapscheure, gelegen in de tuin van de nieuwbouwwoning nummer 4, ten oosten naast de dijk. Bij een opgraving in 1989 worden de funderingen van de kerk teruggevonden: Latijns kruis met schip van drie beuken.