Beschermd monument

Ballonloods luchtvaartkazerne Serge Eckstein

Beschermd monument van 15-05-2000 tot heden
ID: 400   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/400

Besluiten

Luchtvaartkazerne Serge Eckstein: ballonloods
definitieve beschermingsbesluiten: 15-05-2000  ID: 3565

Beschrijving

Deze bescherming betreft de ballonloods (enkel het gebouw) van de luchtvaartkazerne Serge Eckstein.


Waarden

De ballonloods van de voormalige luchtvaartkazerne 'Serge Eckstein' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als enig overgebleven exemplaar van een ballonloods opgetrokken circa 1922 in geklonken vakwerkbouw met invulmetselwerk en deel uitmakend van het belangrijkste militaire luchtvaartcentrum tijdens het interbellum waar tevens assistentie werd verleend bij belangrijke burgerlijke sportgebeurtenissen zoals de Gordon Bennett Cup en de beroemde stratosfeervluchten van Prof. Picard.

industrieel-archeologische waarde

als enig overgebleven exemplaar van een ballonloods opgetrokken circa 1922 in geklonken vakwerkbouw met invulmetselwerk en deel uitmakend van het belangrijkste militaire luchtvaartcentrum tijdens het interbellum waar tevens assistentie werd verleend bij belangrijke burgerlijke sportgebeurtenissen zoals de Gordon Bennett Cup en de beroemde stratosfeervluchten van Prof. Picard.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Ballonloods van de luchtvaartkazerne Serge Eckstein

Poverstraat zonder nummer (Asse)
Voormalige ballonloods van de luchtvaartkazerne Serge Eckstein, opgericht circa 1922 voor de opslag en het herstel van ballons en zeppelins.