Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieters-Banden: koor, middenbeuk en transept

Beschermd monument van 18-02-1949 tot heden

ID
4003
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4003

Besluiten

Parochiekerk Sint-Pieters-Banden: koor, schip en kruisbeuk
definitieve beschermingsbesluiten: 18-02-1949  ID: 247

Beschrijving

De oude delen van de Sint-Pieters-Bandenkerk te Beringen, zijn beschermd als monument.Waarden

De oude delen, zijnde het koor, het schip en de kruisbeuk, der Sint-Pieterskerk, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieters-Banden

Markt 6 (Beringen)
Basilicale kruiskerk met ingebouwde westelijke toren. De oorspronkelijke kerk werd in 1467 verwoest door de Bourgondische troepen; de heropgebouwde kerk werd in 1584 nogmaals door brand geteisterd en in 1592 heropgericht.