Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieters-Banden: toren en zijbeuken

Beschermd monument van 06-09-1993 tot heden

ID
4004
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4004

Besluiten

Parochiekerk Sint-Pieters-Banden: neogotische zijbeuken en toren
definitieve beschermingsbesluiten: 06-09-1993  ID: 2551

Beschrijving

De neogotische toren en zijbeuken van de Sint-Pieters-Bandenkerk te Beringen, zijn beschermd als monument.Waarden

De integrale Sint-Pieterskerk, meer bepaald de neogotische gedeelten zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde en artistieke, in casu architectuurhistorische waarde:
Zijbeuken en toren in neogotische stijl (tussen 1834-1844), in eenheid met de laatgotische kern en met respect voor het uniek ensemble barokmobilair.

historische waarde

historische waarde en artistieke, in casu architectuurhistorische waarde:
Zijbeuken en toren in neogotische stijl (tussen 1834-1844), in eenheid met de laatgotische kern en met respect voor het uniek ensemble barokmobilair.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieters-Banden

Markt 6 (Beringen)
Basilicale kruiskerk met ingebouwde westelijke toren. De oorspronkelijke kerk werd in 1467 verwoest door de Bourgondische troepen; de heropgebouwde kerk werd in 1584 nogmaals door brand geteisterd en in 1592 heropgericht.