Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Schotteshof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 40341   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40341

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voorheen grote, gesloten hoeve uit de 17de-18de eeuw, omgeven met een omheiningsmuur. Vierkante poorttoren met zandstenen risaliet, schietgaten en duiventil.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Schotteshof

Bergstraat 29 (Bierbeek)
Voorheen grote, gesloten hoeve uit de 17de-18de eeuw, omgeven met een omheiningsmuur. Vierkante poorttoren met zandstenen risaliet, schietgaten en duifhuis.