Beschermd monument

Melkhuisje en elektriciteitspyloon

Beschermd monument van 24-04-2002 tot heden

ID
4052
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4052

Besluiten

Melkhuisje en elektriciteitspyloon
definitieve beschermingsbesluiten: 24-04-2002  ID: 3837

Beschrijving

Het melkhuisje te Beverlo en de elektriciteitspyloon naast het gebouw, zijn beschermd als monument.Waarden

Het Melkhuisje en de elektriciteitspyloon zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als uitzonderlijk voorbeeld van een gebouwtje dat in het kader van de sociale voorzieningen die door de mijn werden ingesteld en als significant onderdeel van de mijncité, functioneerde voor de gratis melkbedeling ten behoeve van de mijnwerkersfamilies. Het is een materiële getuige van de architectuur die anno 1927 voor dergelijke functionele gebouwtjes door de Beringse mijn werd toegepast. Het is tevens een historische materiële getuige van de paternalistische sociale organisatie die de mijnmaatschappijen tijdens het interbellum uitbouwden alsook van de wijze waarop sociaaleconomische problemen op het niveau van bepaalde grote bedrijven soms werden tegemoet getreden.
De nog bewaarde pyloon in ijzervakwerk is een zeldzaam geworden voorbeeld uit het interbellum en een materiële getuige in het kader van de plaatselijke elektriciteitsdistributie waarin het voormalige melkhuisje op termijn de rol van elektriciteitscabine had.

industrieel-archeologische waarde

Als uitzonderlijk voorbeeld van een gebouwtje dat in het kader van de sociale voorzieningen die door de mijn werden ingesteld en als significant onderdeel van de mijncité, functioneerde voor de gratis melkbedeling ten behoeve van de mijnwerkersfamilies. Het is een materiële getuige van de architectuur die anno 1927 voor dergelijke functionele gebouwtjes door de Beringse mijn werd toegepast. Het is tevens een historische materiële getuige van de paternalistische sociale organisatie die de mijnmaatschappijen tijdens het interbellum uitbouwden alsook van de wijze waarop sociaaleconomische problemen op het niveau van bepaalde grote bedrijven soms werden tegemoet getreden.
De nog bewaarde pyloon in ijzervakwerk is een zeldzaam geworden voorbeeld uit het interbellum en een materiële getuige in het kader van de plaatselijke elektriciteitsdistributie waarin het voormalige melkhuisje op termijn de rol van elektriciteitscabine had.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Melkhuisje en elektriciteitspyloon

Alfred Habetslaan 40 (Beringen)
Het melkhuisje, gelegen op de hoek van de Alfred Habetslaan en de Laan op Vurten, werd in 1927 gebouwd als infrastructuur voor het gratis uitdelen van melk aan de mijnwerkers. Naast het gebouw bleef een elektriciteitspyloon in ijzervakwerk uit het interbellum bewaard.