Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Britse betonconstructie 2 Drietorenkasteel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 41066   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41066

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Op het domein van het "Kasteel Drie Torens" staan 3 constructies uit de Eerste Wereldoorlog: een mitrailleurspost in de noordoosthoek van het domein en 2 op elkaar lijkende betonconstructies aan de zuidrand van het domein.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Britse betonconstructie 2 Drietorenkasteel

Drietorenweg zonder nummer (Ieper)
Op het domein van het "Kasteel Drie Torens" staan 3 constructies uit de Eerste Wereldoorlog: een mitrailleurspost in de noordoosthoek van het domein en 2 op elkaar lijkende betonconstructies aan de zuidrand van het domein.