Norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen: pastorie

Beschermd monument van 17-02-1997 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Kerkplein
Locatie Kerkplein 1 (Grimbergen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23025/108.1
  • 4.01/23025/123.1
  • OB001177

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Kerkplein 1, Abdijstraat 20, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

De abdij is gelegen in het centrum van Grimbergen. De grotendeels ommuurde abdijsite wordt ten zuiden begrensd door het Kerkplein en de Hogesteenweg, ten westen door de Abdijstraat, ten noorden door de Wolvertemsesteenweg en ten oosten door bebouwde percelen.

Beschrijving

De pastorie van de norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen is beschermd als monument.

Waarden

De pastorie van de abdij van Grimbergen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : vrijwel gaaf bewaard voorbeeld van een norbertijnerpastorie in 1767 opgetrokken door abt Sophie (1755-1775), in de vorm van een classicistisch dubbelhuis in bak- en kalkzandsteen, geflankeerd door twee hoekpaviljoenen, waarvan één bleef bewaard. Sobere en symmetrische gevelopbouw gekarakteriseerd door een vertikale ritmering door middel van natuurstenen muurlijsten, hoge, getoogde vensters en een risalietvormige inkompartij met fraaie Louis XV-deur. Het interieur, met T-vormige gangstructuur, bevat naast gestucte plafonds en schouwboezems met eenvoudig lijstwerk een fraaie Louis XV-trap met klauwaanzet en smalle balusters.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.