Beschermd monument

Norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen: pastorie

Beschermd monument van 17-02-1997 tot heden

ID: 412   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/412

Besluiten

Pastorie, poortgebouw, abdijmuur, woningen en dorpskern van Grimbergen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-02-1997  ID: 3144

Beschrijving

De pastorie van de norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen is beschermd als monument.Waarden

De pastorie van de abdij van Grimbergen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : vrijwel gaaf bewaard voorbeeld van een norbertijnerpastorie in 1767 opgetrokken door abt Sophie (1755-1775), in de vorm van een classicistisch dubbelhuis in bak- en kalkzandsteen, geflankeerd door twee hoekpaviljoenen, waarvan één bleef bewaard. Sobere en symmetrische gevelopbouw gekarakteriseerd door een vertikale ritmering door middel van natuurstenen muurlijsten, hoge, getoogde vensters en een risalietvormige inkompartij met fraaie Louis XV-deur. Het interieur, met T-vormige gangstructuur, bevat naast gestucte plafonds en schouwboezems met eenvoudig lijstwerk een fraaie Louis XV-trap met klauwaanzet en smalle balusters.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Abdijstraat 20, Kerkplein 1 (Grimbergen)
De abdij is gelegen in het centrum van Grimbergen. De grotendeels ommuurde abdijsite wordt ten zuiden begrensd door het Kerkplein en de Hogesteenweg, ten westen door de Abdijstraat, ten noorden door de Wolvertemsesteenweg en ten oosten door bebouwde percelen.