Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Molen ten Broek of Cartonnerie Winderickx

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 41210   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41210

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige banmolen, vermeld sedert 1306, in 1401 geschonken aan het klooster van Zevenbronnen en bij de Franse Revolutie verkocht in 1801.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herisemmolen of Cartonnerie Winderickx

Fabriekstraat 18-22, 23, 27 (Beersel)
Indrukwekkend industrieel complex met watermolen, qua oorsprong opklimmend tot de 14de eeuw met een gebouwenpatrimonium daterend van de 16de tot de 19de eeuw.