Beschermd monument

Steenkoolmijn Helchteren-Zolder: ophaalmachinegebouw met machines en de schoorsteen

Beschermd monument van 01-03-1995 tot heden
ID: 4130   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4130

Besluiten

Steenkoolmijn Helchteren-Zolder
definitieve beschermingsbesluiten: 01-03-1995  ID: 2812

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het ophaalmachinegebouw met inbegrip van de machines en de schoorsteen.

De site werd in twee fasen beschermd. In 1993 werden het bureelgebouw, de voormalige elektrische centrale, het synoptisch bord van de kolenwasserij, het elektrisch schakelbord in het ketelhuis, schachtbok nummer 2 met ontvangstgebouw en de watertoren als monument beschermd. In 1995 volgde het ophaalmachinegebouw met inbegrip van verschillende machines en de schoorsteen.Waarden

Volgende gebouwen en inrichtingen van de steenkoolmijn Helchteren-Zolder: het gebouw met de machinezalen van de ophaal- of extractiemachines en met compressorenzaal, inclusief de volgende machines met toebehoren; de extractiemachine nummer II, de Ward-Leonardgroep nummer III, de motor-compressor nummer 2, de motor-compressor nummer 3, de motor-compressor nummer 4, de motor-compressor nummer 5, de ventilator-deviator, de herdenkingslier anno 1985, de elektrische schakelkast bij extractiemachine nummer I; en de schoorsteen van het Monnoyertype uit 1913 zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als mijnpatrimonium met evoluerende, bijzondere kenmerken eigen aan de periode van oprichting en/of constructie en eigen aan deze mijnzetel, die pas na een lange voorbereidingsperiode in 1930 tot ontsluiting kwam.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Ketelhuis en betonnen schouw

Koolmijnlaan zonder nummer, zonder nummer (Heusden-Zolder)
Ketelhuis kon niet bezocht worden, doch te vermelden is de betonnen schouw van het oude (thans verdwenen) ketelhuis ten oosten van de ophaalgebouwen.


Ophaalmachinegebouw

Marktplein zonder nummer (Heusden-Zolder)
Ten zuiden van de schachttorens: gebouw der ophaalmachines en compressoren, naar ontwerp van S.A. Charbonnages de Mariemont, 30.07.1924.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Steenkoolmijn Helchteren-Zolder

Brancardiershof 1-9, Koeltorenlaan 2-8, 9-16, 17-19, Magazijnstraat 1-7, Marktplein 7-21, Mijnlamphof 3-7, Mijnwerkerslaan 4-6, 7-36, 38-42, Terrillaan 2-8 (Heusden-Zolder)
Bij Koninklijk Besluit van 25.10.1906 werden de concessies "Helchteren" (3.240 hectare) en "Zolder" (3.280 hectare) toegestaan, gelegen onder het grondgebied der gemeenten Koersel, Heusden, Zolder, Helchteren, Houthalen en Zonhoven.