Classicistisch herenhuis

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Zwijndrecht
Deelgemeente Zwijndrecht
Straat Polderstraat
Locatie Polderstraat 12 (Zwijndrecht)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11056/105.1
  • OA003244

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Classicistisch herenhuis

Polderstraat 12, Zwijndrecht (Antwerpen)

De bouw van het herenhuis wordt gesitueerd op het einde van de 18de tot het begin van de 19de eeuw. Het oorspronkelijk volume en de gevelordonnantie bleven behouden.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het classicistisch herenhuis met het omliggende perceel is beschermd als monument.

Waarden

Het herenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Vrijstaand herenhuis, waarvan de bouw wordt gesitueerd op het einde van de 18de tot het begin van de 19de eeuw met bewaard oorspronkelijk volume en gevelordonnantie en intact en homogeen dakgebint.
In de organisatie van de binnenruimte is de conventioneel laat-18de-eeuwse indeling herkenbaar en verwijzen interieurelementen en -decoratie naar een verfraaiingscampagne van rond vorige eeuwwisseling.
Als representatieve voorname woning, oorspronkelijk opgetrokken in een sobere classicistische stijl, in latere bouwfasen aangepast, met beeldbepalend karakter aan de Polderstraat en als zeldzaam architecturaal restant van de historische dorpskern van Zwijndrecht op het einde van het Ancien Régime.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.