Beschermd monument

Parochiekerk Heilige Kruisverheffing: toren, zuidelijk schip en zijbeuken

Beschermd monument van 30-05-1936 tot heden
ID: 4186   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4186

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 30-05-1936  ID: 11

Beschrijving

De toren, het zuidelijk schip en de zijbeuken van de Heilige Kruiskerk werden in 1936 beschermd als monument. In 1976 werd de bescherming uitgebreid tot de volledige kerk.Waarden

De toren, het zuidelijk schip en de zijbeuken van de Heilige Kruiskerk zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Heilige Kruisverheffing

Dorp West zonder nummer (Zwijndrecht)
Gotische kerk met romaanse kern, aanvankelijk toegewijd aan Sint-Amandus, in de 17de eeuw aan het Heilig Kruis. Het oostelijk deel van het schip, de dwarsbeuk en de onderbouw van de toren zijn resten van de romaanse kerk uit de 12de eeuw.