Parochiekerk Heilige Kruisverheffing: toren, zuidelijk schip en zijbeuken

Beschermd monument van 30-05-1936 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Zwijndrecht
Deelgemeente Zwijndrecht
Straat Dorp West
Locatie Dorp West zonder nummer (Zwijndrecht)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11056/104.1
  • OA000255

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Heilige Kruisverheffing

Dorp West zonder nummer, Zwijndrecht (Antwerpen)

Gotische kerk met romaanse kern, aanvankelijk toegewijd aan Sint-Amandus, in de 17de eeuw aan het Heilig Kruis. Het oostelijk deel van het schip, de dwarsbeuk en de onderbouw van de toren zijn resten van de romaanse kerk uit de 12de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De toren, het zuidelijk schip en de zijbeuken van de Heilige Kruiskerk werden in 1936 beschermd als monument. In 1976 werd de bescherming uitgebreid tot de volledige kerk.

Waarden

De toren, het zuidelijk schip en de zijbeuken van de Heilige Kruiskerk zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.