Beschermd monument

Parochiekerk Heilige Kruisverheffing: toren, zuidelijk schip en zijbeuken

Beschermd monument van tot heden

ID
4186
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4186

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 30-05-1936  ID: 11

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De toren, het zuidelijk schip en de zijbeuken van de Heilige Kruiskerk werden in 1936 beschermd als monument. In 1976 werd de bescherming uitgebreid tot de volledige kerk.Waarden

De toren, het zuidelijk schip en de zijbeuken van de Heilige Kruiskerk zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Heilige Kruisverheffing

Dorp West (Zwijndrecht)
Gotische kerk met romaanse kern, aanvankelijk toegewijd aan Sint-Amandus, in de 17de eeuw aan het Heilig Kruis. Het oostelijk deel van het schip, de dwarsbeuk en de onderbouw van de toren zijn resten van de romaanse kerk uit de 12de eeuw.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.