Kaaimuren Bonapartedok

Beschermd monument van 13-09-1996 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Bonapartedok
Locatie Bonapartedok zonder nummer (Antwerpen)
Alternatieve naam Tot 1903: Klein Dok

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/140.1
  • OA000197

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Bonapartedok en Willemdok

Willemdok zonder nummer, Bonapartedok zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Tot 1903 respectievelijk zogenaamd Klein Dok en Groot Dok, ontworpen en aangelegd in 1803-1812 door ingenieur Joseph N. Mengin ingevolge decreet van 26 juli 1803 van Napoleon.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de kaaimuren van het Bonapartedok.

Waarden

De kaaimuren van het Bonapartedok zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Dokken gegraven in de periode 1803-1812 op bevel van Napoleon, later, in 1815, door koning Willem I aan de stad Antwerpen geschonken. Deze dokken vormen de aanzet van de ontwikkeling van de Antwerpse haven in noordelijke richting, los van het tot dan gangbare systeem waarbij aan de Schelde oever werd aangemeerd.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.