Beschermd monument

Kaaimuren Bonapartedok

Beschermd monument van 13-09-1996 tot heden

ID: 4193   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4193

Besluiten

Havenerfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 13-09-1996  ID: 3091

Beschrijving

De bescherming omvat de kaaimuren van het Bonapartedok.



Waarden

De kaaimuren van het Bonapartedok zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Dokken gegraven in de periode 1803-1812 op bevel van Napoleon, later, in 1815, door koning Willem I aan de stad Antwerpen geschonken. Deze dokken vormen de aanzet van de ontwikkeling van de Antwerpse haven in noordelijke richting, los van het tot dan gangbare systeem waarbij aan de Schelde oever werd aangemeerd.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Bonapartedok en Willemdok

Bonapartedok zonder nummer, Willemdok zonder nummer (Antwerpen)
Tot 1903 respectievelijk zogenaamd Klein Dok en Groot Dok, ontworpen en aangelegd in 1803-1812 door ingenieur Joseph N. Mengin ingevolge decreet van 26 juli 1803 van Napoleon.