Beschermd monument

Nassaubrug

Beschermd monument van 13-09-1996 tot heden

ID: 4200   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4200

Besluiten

Havenerfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 13-09-1996  ID: 3091

Beschrijving

De bescherming omvat de Nassaubrug.Waarden

De Nassaubrug is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Brug aangelegd in 1912 ter vervanging van oudere bruggen van 1867 en 1822. Deze brug hoort bij het geheel van de oude havenaanleg.

industrieel-archeologische waarde

Een van de veertien bruggen die tussen 1864 en 1924 werden gebouwd met hydraulische aandrijving. Ondanks modernisering en elektrificatie van het aandrijvingssysteem is deze brug representatief voor de technologische ontwikkeling van deze periode

Aanduiding van

Is de bescherming van

Nassaubrug

Nassaubrug zonder nummer (Antwerpen)
De Nassaubrug is van 1912; de vorige brug, van 1867, verving deze die op 17 oktober 1822 door Willem I werd ingehuldigd en die IJzeren Brug werd genoemd. In 2004-2005 werd de Nassaubrug vernieuwd en vervangen door een getrouwe replica.