Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Ter Loonst

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 42007   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42007

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/15', 'label': u'opheffingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige hoeve "Ter Loonst", eertijds leen van de heerlijkheid Stalle. Heden is het een omgracht kasteeltje daterend uit de 15de en 16de en 17de eeuw met dienstgebouwen uit de 18de eeuw, dat sedert einde 1956 zorgvuldig gerestaureerd wordt door de huidige bewoners.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof Ter Loonst

Terloonststraat 22 (Kampenhout)
Voormalige hoeve Ter Loonst, eertijds leen van de heerlijkheid Stalle, heden omgracht kasteeltje daterend uit de 15de en 16de en 17de eeuw met dienstgebouwen uit de 18de eeuw.