Persoon

Professor Lemaire, Raymond Marie

ID: 3360   URI: https://id.erfgoed.net/personen/3360

Beschrijving

Raymond Marie Lemaire werd opgeleid aan de Leuvense Universiteit in geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie. In deze expertise behaalde hij ook zijn doctoraat in 1949. Lemaire zou een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwde monumentenzorg.

Enerzijds was hij actief op het vlak van onderwijs, meer bepaald vanaf 1947 aan de Leuvense Universiteit als assistent, docent en later professor, en vanaf 1970 aan de Université Catholique de Louvain (UCL, Louvain-La-Neuve). In 1976 richtte hij in Brugge een postgraduaat in monumentenzorg op, dat vanaf 1982 aangehecht werd bij de Katholieke Universiteit van Leuven en thans ageert als Raymond Lemaire Centre for Conservation.

Anderzijds zetelde Lemaire in belangrijke nationale en internationale commissies met betrekking tot erfgoedzorg. Zo legde hij vanuit zijn lidmaatschap bij de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen de basis voor een systematische inventarisatie van het bouwkundig erfgoed. In 1965 was hij één van de oprichters van ICOMOS, waarin hij ook een belangrijke rol had. Lemaire schreef bovendien mee aan het Charter van Venetië (1964), dat geldt als een internationale deontologische code op het vlak van monumentenzorg.

Zijn naam wordt hoofdzakelijk geassocieerd met de herwaardering van het Leuvense Groot Begijnhof (1963-1972), waarbij onder zijn leiding de principes van het Charter getoetst konden worden aan de praktijk. Daarnaast restaureerde hij tal van middeleeuwse kerken. In samenwerking met Jean-Pierre Blondel ontwikkelde hij het concept voor nieuwe universiteitsstad van de UCL. Hij richtte samen met Georges Gyömorey het bureau BUAS op, dat verantwoordelijk is voor diverse restauraties en renovaties in Brussel. Lemaire was eveneens een voornaam aanspreekpunt op internationaal niveau.

  • VERPOEST L. 2003: Lemaire, Raymond Marie in: VAN LOO A. e.a., Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 393-394.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Anatomisch theater

Minderbroedersstraat 52 (Leuven)
Voormalig anatomisch theater, dat in 1744 naar een ontwerp van J.A. Hustin op de hoek van de Kapucijnenvoer en de Minderbroedersstraat werd opgericht, op een achthoekige plattegrond.


Groot Begijnhof

Groot Begijnhof 1-94, 95 (Leuven)
Het grootste en oudste van de twee Leuvense begijnhoven werd gesticht in 1234. De begijnhofkerk Sint-Jan-de-Doper uit de 14de en 15de eeuw is het oudste gebouw van de site. De overige bebouwing met infirmerie, conventen en begijnhofhuizen dateert grotendeels uit de 16de en 17de eeuw.


Hof Ter Loonst

Terloonststraat 22 (Kampenhout)
Voormalige hoeve Ter Loonst, eertijds leen van de heerlijkheid Stalle, heden omgracht kasteeltje daterend uit de 15de en 16de en 17de eeuw met dienstgebouwen uit de 18de eeuw.


Kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Beukenboom

Mariaweg zonder nummer (Ninove)
Eenvoudige kapel, mooi ingeplant midden de korenvelden op het kruispunt van drie veldwegen. Omgeven door coniferen, cipressen en dichte haag; dreef. Naar verluidt opgericht voor een bestaand Onze-Lieve-Vrouwbeeld, eertijds opgehangen aan een beukenboom.


Maria-Theresia- en Veteranencollege

Sint-Michielsstraat 2-6 (Leuven)
Voormalig jezuïetencollege, grosso modo I-vormig complex dat bestaat uit een langgerekte straatvleugel, een dwarsvleugel en een haaks daarop ingeplant volume met twee halfcirkelvormige aula's.


Onze-Lieve-Vrouw-ten-predikherenkerk en klooster

Onze-Lieve-Vrouwstraat zonder nummer, Sint-Annastraat 2 (Leuven)
Voormalige kerk van het Leuvense dominicanenklooster. Het koor uit de 13de eeuw bevatte de grafkapel van de Brabantse hertog Hendrik III en zijn gemalin Aleidis. Het schip van de kerk dateert uit de 14de eeuw, het interieur werd aangepast in de 17de eeuw en 18de eeuw.


Parochiekerk Maria-Hemelvaart

Dorpsstraat 2 (Herent)
Schilderachtig geheel door de aaneenschakeling van zijn diverse, niet homogene volumes. Stoere romaanse toren van zandsteen uit de 12de eeuw.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Gustaaf Ponchautstraat zonder nummer (Roosdaal)
Vroeg-gotische basilicale kerk met driebeukig schip uitlopend op een smaller rechthoekig koor opgebouwd in de loop van de 13de eeuw en noordportaal uit de 14de eeuw, omringend, ommuurd kerkhof.


Parochiekerk Sint-Hilarius

Dorpsstraat 24 (Bierbeek)
Merkwaardig gebouw uit 12de en 13de eeuw, gelegen op een kleine verhevenheid en omgeven door het kerkhof.


Parochiekerk Sint-Jan

Sint-Jansstraat zonder nummer (Hoegaarden)
Pittoresk, heterogeen geheel. Westtoren voor een blinde beuk, voorzien van pseudo-kruisarmen, en een lang koor van drie traveeën met een vlakke sluiting, geflankeerd door een noordsacristie. Romaanse toren uit de 12de eeuw, later verstevigd met steunberen.


Parochiekerk Sint-Jan de Doper

Wezerenstraat zonder nummer (Landen)
Gebouw van het basilicale type op trapezoïdaal grondplan; vier traveeën aan de oostzijde uitlopend op een vierkant koor en aan de zuidzijde gecantonneerd door een zware toren in overgangsstijl uit midden 13de eeuw.


Parochiekerk Sint-Kwinten

Naamsestraat zonder nummer (Leuven)
Laatgotische kruiskerk uit de 15de eeuw, beeldbepalend gelegen op een verhevenheid nabij de Naamsepoort. De Sint-Kwintenskerk was niet alleen een van de middeleeuwse parochiekerken van Leuven, maar ook het centrum van een regionale Sint-Kwintensdevotie.


Parochiekerk Sint-Leonardus

Grote Markt zonder nummer (Zoutleeuw)
Fraai gotisch geheel met gevel met twee torens, de werken werden aangevat rond 1231.


Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Kerkstraat zonder nummer (Rotselaar)
Gotische kerk met koor uit de tweede helft 13de eeuw, 15de-eeuwse toren en hoofdbeuk, zijbeuken voltooid in de 16de eeuw en scaristie uit de 18de eeuw, kerkhof met kerkhofmuur opgebouwd in verschillende periodes.


Parochiekerk Sint-Pieter

Mathieu de Layensplein zonder nummer (Leuven)
Monumentaal laatgotisch kerkgebouw, als voormalige kapittelkerk gelegen in het centrum van de stad. Begonnen in het eerste kwart van de 15de eeuw strekte de bouw zich uit tot halverwege de 16de eeuw, toen de werken aan de grootse westbouw werden opgegeven.


Parochiekerk Sint-Pieters

Groenendaal zonder nummer (Bertem)
Maasromaanse kerk uit de 11de eeuw, typisch voorbeeld van de landelijke Ottoonse architectuur uit het voormalige prinsbisdom Luik.


Parochiekerk Sint-Servatius

Grootloonstraat 100 (Borgloon)
De kerk, te midden van het omringend, ommuurd kerkhof, ligt op een heuvel en vormt zo een baken in het landschap. Van de romaanse kerk uit de 13de eeuw resten de onderbouw van toren en schip. In de 14de eeuw wordt er een gotisch koor aangebouwd.


Pedagogie De Valk

Tiensestraat 41 (Leuven)
De pedagogie de Valk werd opgericht in 1425, de huidige gebouwen behoren deels tot een classicistische nieuwbouw uit 1782-1783, deels tot een heropbouw uit 1873.


Sint-Catharinakapel met winterlindes

Hauthem zonder nummer (Hoegaarden)
Fraai natuurstenen gebouwtje in laatgotische stijl, met een langwerpige beuk, uitlopend op een driezijdige sluiting, uit de 16de, 17de, 18de eeuw. Twee winterlindes markeren de ingang tot de kapel.


Sint-Lambertuskapel

Kasteelpark Arenberg 29 (Leuven)
Overblijfselen van romaanse parochiekerk uit de 11de tot 13de eeuw, deels afgebroken tijdens de 19de eeuw bij de verbouwing van kerk tot woonhuis met bewaarde romaanse toren, restauratie en moderne aanpassingen door R.M. Lemaire in 1965.


Sint-Veronakapel

Kapellestraat zonder nummer (Bertem)
Romaanse parochiekerk Sint-Lambertus van circa 1200 met verbouwingen uit de 17de en 18de eeuw.


Universiteitshal

Krakenstraat 2, Naamsestraat 22, Oude Markt 13 (Leuven)
Voormalige lakenhal uit het begin van 14de eeuw die vanaf 1431 stelselmatig werd ingenomen door de universiteit. De barokke bovenbouw van de lakenhal werd toegevoegd in 1680-1690; de Regavleugel met voorgevel aan de Oude Markt werd gebouwd in 1723-1725.

Uitvoerder van

Onze-Lieve-Vrouw-ten-predikherenkerk en klooster

Onze-Lieve-Vrouwstraat zonder nummer, Sint-Annastraat 2 (Leuven)
Voormalige kerk van het Leuvense dominicanenklooster. Het koor uit de 13de eeuw bevatte de grafkapel van de Brabantse hertog Hendrik III en zijn gemalin Aleidis. Het schip van de kerk dateert uit de 14de eeuw, het interieur werd aangepast in de 17de eeuw en 18de eeuw.


Universiteitshal

Krakenstraat 2, Naamsestraat 22, Oude Markt 13 (Leuven)
Voormalige lakenhal uit het begin van 14de eeuw die vanaf 1431 stelselmatig werd ingenomen door de universiteit. De barokke bovenbouw van de lakenhal werd toegevoegd in 1680-1690; de Regavleugel met voorgevel aan de Oude Markt werd gebouwd in 1723-1725.

Betrokken bij

Universiteitshal

Krakenstraat 2, Naamsestraat 22, Oude Markt 13 (Leuven)
Voormalige lakenhal uit het begin van 14de eeuw die vanaf 1431 stelselmatig werd ingenomen door de universiteit. De barokke bovenbouw van de lakenhal werd toegevoegd in 1680-1690; de Regavleugel met voorgevel aan de Oude Markt werd gebouwd in 1723-1725.


Thema's