Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Abdij van Postel

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-02-1997 tot heden

ID: 4224   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4224

Besluiten

Abdij van Postel
definitieve beschermingsbesluiten: 13-02-1997  ID: 3141

Beschrijving

De abdij van Postel is met inbegrip van de klooster-, bijgebouwen en aanhorigheden beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De abdij van Postel is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Abdijsite die opklimt tot de 13de eeuw waarop gebouwen voorkomen uit verschillende stijlperiodes. Homogeen geheel gelegen binnen een ruim ontginningsgebied; getuige van de ontginning van de Kempen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Abdij van Postel

Abdijlaan 16 (Mol)
Ommuurd en omgracht kloostercomplex met constructies in diverse stijlen, gaande van de romaanse kerk tot hedendaagse architectuur, kwam vermoedelijk tussen 1128 en 1138 tot stand.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Abdij van Postel en de Ronde Put

Mol (Mol), Retie (Retie)
Tot op vandaag is Postel een schaars bewoond gehucht, waar groen een prominente plaats inneemt. De relatieve ongereptheid van Postel is in hoofdzaak te danken aan het feit dat het gebied tot voor kort in handen bleef van een zeer gering aantal grootgrondbezitters, waaronder de Norbertijnen van de abdij van Postel en de familie van Broqueville van het 'kasteel van Postel'. De Ronde Put en omgeving betreft, dankzij de uitgestrektheid en ongereptheid, immers één van de interessantste gebieden van de Kempen. De afwisselende vegetatietypes van droge heide, grove dennen, elzenbroek struweel en oude bossen resulteren in een belangrijke botanische waarde.