Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Katarinakerk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
42662
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42662

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sint-Katarinastraat nr. 122. Sint-Katarinakerk. Kruiskerk in traditionalistische stijl, ontworpen in 1913 door architect Alfons Van Coillie (Roeselare), maar pas gerealiseerd in 1933-1934. Vanaf het begin van de 20ste eeuw ontstaat een nieuwe woonwijk. Al in 1907 koopt de pastoor van Ver-Assebroek hier een stuk grond met de bedoeling een kerk te bouwen. In afwachting wordt de kapel van deAanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Katarinakerk

Sint-Katarinastraat zonder nummer (Brugge)
Kruiskerk in traditionalistische stijl, ontworpen in 1913 door architect Alfons Van Coillie (Roeselare), maar pas gerealiseerd in 1933-1934.