Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kasteel Cleydael: omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 23-03-1977 tot heden

ID
4291
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4291

Besluiten

Kasteel Cleydael: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-03-1977  ID: 1103

Beschrijving

De bescherming omvat de omgeving van het kasteel Cleydael.Waarden

De omgeving van het kasteel Cleydael is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Cleydael

Cleydaellaan 36 (Aartselaar)
Vierkant waterkasteel met trapezoïdaal neerhof aan de noordzijde. Gelegen in de vallei van de Struysbeek, meer bepaald op een eiland gevormd door de splitsing van de Vliet, vanaf dit punt de Struysbeek genaamd.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domeinen Klaverblad en Cleydael en kasteel van Hemiksem

Aartselaar (Aartselaar), Hoboken, Wilrijk (Antwerpen), Hemiksem (Hemiksem)
Deze ankerplaats is gelegen net ten zuiden van de stedelijke agglomeratie Antwerpen en wordt gekenmerkt door drie gaaf bewaarde kasteeldomeinen. Het kasteel ‘Klaverblad’ wordt omgeven door een domein met historisch stabiel loofbos. Het kasteel van Hemiksem, met goed herkenbaar omgracht landschapspark met een mooi drevenpatroon en historisch stabiel loofbos, is gelegen in het oosten van de ankerplaats. Het kasteeldomein Cleydael ligt ten zuiden hiervan. Dit vierkante waterkasteel, gelegen op een eiland gevormd door de splitsing van de Vliet, is omringd door een grasveld dat is afgesloten door een haag die de overgang vormt naar het omliggende bos. In het zuiden ligt de reliëfrijke vallei van de Vliet met rietland en aan de rand historische stabiel bos. De eerder gesloten kasteeldomeinen grenzen aan een open landelijk gebied met talrijke bomenrijen in het oosten van de ankerplaats.