Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 43547   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/43547

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Groot, homogeen, classicistisch geheel. Westertoren, drie beuken van vijf traveeën.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Schrieksebaan zonder nummer (Tremelo)
Classicistisch geheel met westertoren en drie beuken, van 1781-1783.