Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel Solhof: neorenaissance bijgebouwen, omgevende gronden en dreven

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-04-1984 tot heden

ID
4355
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4355

Besluiten

Kasteel Solhof
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1955

Beschrijving

De bescherming omvat de bijgebouwen in neorenaissancestijl, de gronden binnen de omgrachting, de gronden buiten de omgrachting begrensd door en met inbegrip van de dreven links en rechts van het kasteel Solhof.Waarden

De bijgebouwen in neorenaissancestijl, de gronden binnen de omgrachting, de gronden buiten de omgrachting begrensd door en met inbegrip van de dreven links en rechts van het kasteel is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Neoclassicistisch kasteel Solhof

Baron van Ertbornstraat 118-122 (Aartselaar)
Binnen een brede rechthoekige omgrachting gevat neoclassicistisch kasteel gelegen in de as van Barones Ludwine de Borrekenslaan.