Beschermd cultuurhistorisch landschap

Blokkersdijk

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 12-05-1980 tot heden
ID: 4392   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4392

Besluiten

Blokkersdijk
wijzigingsbesluiten: 22-03-1989  ID: 11099

Blokkersdijk
definitieve beschermingsbesluiten: 12-05-1980  ID: 1422

Beschrijving

Blokkersdijk is beschermd als landschap.Waarden

De Blokkersdijk is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Blokkersdijk

Antwerpen (Antwerpen), Zwijndrecht (Zwijndrecht)
Het gebied Blokkersdijk, oorspronkelijk deel van de Borgerweertpolder, bestaat uit begin jaren 70 van de 20ste eeuw opgehoogde gronden met centraal een natuurlijk ontstane plas. Dit natuurgebied wordt gekenmerkt door een grote biodiversiteit.