Beschermd monument

Watermolen 's Hertogenmolens

Beschermd monument van 11-09-1986 tot heden
ID: 443   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/443

Besluiten

's Hertogenmolens met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1986  ID: 2204

Beschrijving

Deze bescherming betreft de watermolen 's Hertogenmolens, meer bepaald de glasmolen, de watermolen met woonhuis, het sluizengedeelte met turbines, ophaalsysteem, de maal- en lossluizen en de werkplaatsen met interieur.Waarden

De 's Hertogenmolens:

  • de glasmolen
  • de watermolen, omvattende
    • het woonhuis
    • het sluizengedeelte, met inbegrip van de drie turbines met toebehoren voor de regeling, het sluiswerk met ophaalsysteem, de maal- en lossluizen
    • de werkplaatsen, zijnde drie zolders met inbegrip van het interieur

is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als watermolen van de 17de eeuw met ophaalbaar sluiswerk en restanten van de 19de-eeuwse maalinstallatie.

industrieel-archeologische waarde

Als watermolen van de 17de eeuw met ophaalbaar sluiswerk en restanten van de 19de-eeuwse maalinstallatie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

's Hertogenmolens

Demerstraat 1 (Aarschot)
Voormalige waterpoort, sluis en molen op de Demer, toebehorend aan de hertog.