Beschermd monument

Watermolen 's Hertogenmolens

Beschermd monument van 11-09-1986 tot heden

ID: 443   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/443

Besluiten

's Hertogenmolens met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1986  ID: 2204

Beschrijving

Deze bescherming betreft de watermolen 's Hertogenmolens, meer bepaald de glasmolen, de watermolen met woonhuis, het sluizengedeelte met turbines, ophaalsysteem, de maal- en lossluizen en de werkplaatsen met interieur.Waarden

De 's Hertogenmolens:

  • de glasmolen
  • de watermolen, omvattende
    • het woonhuis
    • het sluizengedeelte, met inbegrip van de drie turbines met toebehoren voor de regeling, het sluiswerk met ophaalsysteem, de maal- en lossluizen
    • de werkplaatsen, zijnde drie zolders met inbegrip van het interieur

is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als watermolen van de 17de eeuw met ophaalbaar sluiswerk en restanten van de 19de-eeuwse maalinstallatie.

industrieel-archeologische waarde

Als watermolen van de 17de eeuw met ophaalbaar sluiswerk en restanten van de 19de-eeuwse maalinstallatie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

's Hertogenmolens

Demerstraat 1 (Aarschot)
De 's Hertogenmolens vormen een uniek molenpatrimonium dat in oorsprong teruggaat tot de 14de eeuw. De huidige constructie, meer bepaald het centrale vijfledige deel met zijn kenmerkende puntgevels dateert uit de 16de eeuw. De molen vervulde in de loop van de geschiedenis verschillende functies van graanmolen, schorsmolen en glasmolen en fungeerde tegelijk door zijn unieke ligging ook als brug over de Demer en als verdedigingsbouwwerk voor de stad.