Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tempeliershoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44908
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44908

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgweg nr. 18. Historische hoeve zogenaamd "TEMPELIERSHOEVE" cf. naambord bij de erftoegang. De site is reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) met een omwald opperhof en een niet omwald neerhof ten westen ervan. De naamgeving is vrij recent, daar ze niet op historische kaarten voorkomt. Achterin gelegen hoeve, ten westen van de Burgweg, bereikbaar via geasfalteerde landweg. DeAanduiding van

Is de vaststelling van

Tempeliershoeve

Burgweg 18 (Lo-Reninge)
Burgweg nr. 18. Historische hoeve zogenaamd "TEMPELIERSHOEVE" cf. naambord bij de erftoegang. De site is reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) met een omwald opperhof en een niet omwald neerhof ten westen ervan. De naamgeving is vrij recent, daar ze niet op historische kaarten voorkomt. Achterin gelegen hoeve, ten westen van de Burgweg, bereikbaar via geasfalteerde landweg. De