Herenhuis Het Baxenshuis

Beschermd monument van 15-05-2000 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mol
Deelgemeente Mol
Straat Markt
Locatie Markt 5 (Mol)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13025/121.1
  • OA002950

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herenhuis Het Baxenshuis

Markt 5, Mol (Antwerpen)

Herenhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, in zijn huidige toestand opklimmend tot eind 17de of begin 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Herenhuis Het Baxenshuis te Mol, is beschermd als monument.

Waarden

Het Baxenshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als een in kern tot de 16de eeuw opklimmend breedhuis met een 18de-eeuwse gevelordonnantie en later verhoogd en achteraan uitgebreid volume met bewaarde kalkwelfselplafonds en 18de-eeuwse binnendeuren, die tot de 20ste-eeuwse inrichting in neo-Lodewijk XIV-stijl en de dito veranda-uitbouw geïnspireerd hebben.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.