Centrale Werkplaats Mechelen: werkplaatsen, laboratorium, fuelloods en watertoren

Beschermd monument van 20-02-1998 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Leuvensesteenweg
Locatie Leuvensesteenweg 30 (Mechelen)
Alternatieve naam Arsenaal

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/171.1
  • OA000524

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Centrale Werkplaats Mechelen

Leuvensesteenweg 30, Mechelen (Antwerpen)

Industrieterrein van de NMBS, ondanks grote schade in 1944, vertoont het huidige gebouwenbestand nog voldoende getuigen uit de verschillende bouwperioden.

Beschrijving

De oude delen van de Centrale Werkplaats Mechelen zijn beschermd als monument. De bescherming omvat de schrijnwerkerij-schilderswerkhuis, de herstellingswerkplaats voor locomotieven en tenders, de houtzagerij, het laboratorium voor mechanische proeven, de fuelloods en de watertoren.

Waarden

De oude delen van het Arsenaal omvattende:

  • 1. een schrijnwerkerij-schilderswerkhuis uit 1841
  • 2. een herstellingswerkplaats voor locomotieven en tenders van 1843
  • 3. een voormalige houtzagerij uit 1878
  • 4. een voormalig laboratorium voor mechanische proeven van 1880-1882
  • 5. een voormalige fuelloods van 1905
  • 6. een watertoren van 1946

zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

Spoorwegsite met onder andere de oudste nog bestaande gebouwen uit de spoorweggeschiedenis, die tot voor enkele jaren hun oorspronkelijke functie hebben behouden en waarvan de architecturale kenmerken goed bewaard zijn; met gebouwen en constructies die getuigen van de oorspronkelijke bestemming van de volledige site, namelijk het onderhoud en de herstelling van treinstellen en die dateren van voor 1841 tot 1946; met gebouwen en constructies die als materiële getuigen illustreren hoe bepaalde werkplaatsen en andere industriële constructies in bepaalde periodes door de spoorwegmaatschappijen werden geconcipieerd, dit in tegenstelling met andere gelijkaardige sites; als industriële site die aan de basis ligt van de urbanisering van een gehele stadswijk.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.