Herenhuis Het Steentje

Beschermd monument van 15-05-2000 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mol
Deelgemeente Mol
Straat Markt
Locatie Markt 7 (Mol)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13025/122.1
  • OA002951

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herenhuis Het Steentje

Markt 7, Mol (Antwerpen)

In de lintbebouwing opgenomen herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een mank zadeldak, in kern minstens 16de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Herenhuis Het Steentje te Mol, is beschermd als monument.

Waarden

Het Steentje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als een in kern tot de 16de eeuw opklimmend breedhuis met een 18de-eeuwse gevelordonnantie en later toegevoegd poortrisaliet met waardevolle 18de-eeuwse rocailleversieringen in het salon verwerkt in de 20ste-eeuwse aanvullingen in neo-Lodewijk XIV-stijl.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.