Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Schotteshof met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-07-1987 tot heden

ID: 452   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/452

Besluiten

Schotteshof en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-1987  ID: 2297

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de gebouwen van de hoeve met hun onmiddellijke omgeving, gevormd door de aanpalende weiden en met bomen beplante en gekasseide Beekstraat.Waarden

Het Schotteshof en onmiddellijke omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Schotteshof

Bergstraat 29 (Bierbeek)
Voorheen grote, gesloten hoeve uit de 17de-18de eeuw, omgeven met een omheiningsmuur. Vierkante poorttoren met zandstenen risaliet, schietgaten en duifhuis.