Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Stockveldt

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45792
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45792

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Heidelbergstraat nr. 165. Hoeve "STOCKVELDT / 1781" cf. beschilderd opschrift. Historische site, opgetrokken op een kleine bebouwbare hoogvlakte te midden van de Wulgenbroeken. 1301: oudste vermelding van de hoeve. Zeker tot in de 15de eeuw is de hofstede eigendom van het geslacht Van Stockvelde, vanwaar de naam is afgeleid. Tijdelijk eigendom van de Sint-Trudohoeve (cf. Sint-TrudostraatAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Stockveldt

Heidelbergstraat 165 (Brugge)
Historische site, opgetrokken op een kleine bebouwbare hoogvlakte te midden van de Wulgenbroeken.