Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Restanten Duitse bunker Boombos 13

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 45826   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45826

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrijstaande bovengrondse betonnen constructie, gelegen in het Polygonebos (Den Doel).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Restanten Duitse bunker Boombos 13

Lange Dreve zonder nummer (Zonnebeke)
Vrijstaande bovengrondse betonnen constructie, gelegen in het Polygonebos (Den Doel).