Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch handelspand

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
46029
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46029

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eclectisch pand naar een ontwerp van de "BOUWMEESTERS / A.D. 1925 / PIL EN CARBON / OOSTENDE" (zie gevelsteen in de plint) in opdracht van de "N.V. Bank van Handel en Nijverheid" ter vervanging van een ouder pand.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch handelspand

Stationsstraat 75 (Waregem)
Eclectisch pand naar een ontwerp van de "BOUWMEESTERS / A.D. 1925 / PIL EN CARBON / OOSTENDE" (zie gevelsteen in de plint) in opdracht van de "N.V. Bank van Handel en Nijverheid" ter vervanging van een ouder pand.