Persoon

Pil, Charles

ID
4015
URI
https://id.erfgoed.net/personen/4015

Beschrijving

Architect Charles Pil (Lo, 21 december 1867-Oostende, 24 september 1949) is een van de productiefste West-Vlaamse bouwmeesters uit de periode einde 19de-eerste helft 20ste eeuw.

Pil behaalt in 1891 het diploma van bouwmeester aan het Gentse Sint-Lucasinstituut en vestigt zich het jaar daarop in Oostende, waar hij actief is bij de grote bouwcampagnes in de nieuwe stadsuitbreidingen. In 1908 wordt hij lid van de Cercle Artistique d’Ostende, in 1939 van de Orde van Architecten. In het oeuvre van Pil te Oostende vallen drie verschillende bouwstijlen te onderscheiden: zijn oudste ontwerpen sluiten aan bij het eclecticisme, later zoekt hij aansluiting bij de art nouveau in zijn bekende gevels met geglazuurde tegels, na de Eerste Wereldoorlog werkt hij meer in de art-decotrant.

Pil is vooral actief in Oostende, maar rond de eeuwwisseling ook in het nabijgelegen Oudenburg en in Koekelare. Hij bouwt voornamelijk woonhuizen voor de gegoede middenklasse. In Oostende werkt hij voornamelijk met gepleisterde gevels, terwijl de eclectische huizen in Oudenburg en Koekelare gekenmerkt worden door bakstenen gevels met gebruik van natuursteen voor speklagen en geglazuurde baksteen of tegels voor accentuering.

  • MEULEMEESTER J.L., Pil, Carolus (Charles) Ludovicus, architect, in: DE SMET G. (red.), Nationaal biografisch woordenboek, Brussel, 1996, kolom 596-598.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw met winkel

Kapellestraat 1 (Oostende)
Appartementsgebouw met geïntegreerd winkelhuis in 'romantiserende' art-decostijl door de architecten Charles Pil en Henri Carbon. Opgetrokken volgens kadaster in 1924-1925 in opdracht van het echtpaar (later weduwe) De Waele na afbraak van enkele panden en wijzigingen van perceelsgrenzen.


Brouwerswoning van brouwerij Het Kruis

Christinastraat 86 (Oostende)
Brouwerswoning van de voormalige brouwerij "HET KRUIS" (zie gevelopschrift) in art-nouveaustijl naar ontwerp van architect Charles Pil (Oostende) uit 1902.


Burgerhuis ontworpen door Charles Pil

Sint-Franciscusstraat 25 (Oostende)
Eclectisch burgerhuis met art-nouveau-inslag, opgetrokken in 1905, zie datering in cartouche van tegeltableau, in plint gesigneerd door architect C. Pil (Oostende). Het pand wordt volgens kadaster op de plaats van een 19de-eeuws pand opgetrokken in opdracht van Eduard Pieters, herbergier te Oostende. In 1907 wordt het perceel vergroot en wordt een groot bijgebouw achter het woonhuis opgetrokken. In 1960 is er een grenswijziging met het naastliggend perceel.


Burgerhuis Sole Mio

Euphrosina Beernaertstraat 43 (Oostende)
Oorspronkelijk eclectisch burgerhuis naar ontwerp van de Oostendse architect C. Pil (Oostende). Volgens het kadaster is het huis opgetrokken in 1897, samen met nummer 45 als eerste bebouwing van het ensemble. Het gevelparement wordt in art-decostijl vernieuwd in 1928 volgens inscriptie in geveltop. In 1977 wordt de tuin achteraan het huis ingekort door een perceelswijziging. Onderdeel van ensemble belle-epoqueburgerhuizen nummers 37-45.


Burgerhuizen

Sint-Pietersstraat 5-6 (Oostende)
Art-nouveaugetinte burgerhuizen van circa 1900, in sokkel gesigneerd "CH. PIL ARCH. OSTENDE". Eenheidsbebouwing van breedhuizen in spiegelbeeldschema; drie traveeën en drie bouwlagen op verhoogde begane grond onder pannen zadeldak.


Burgerhuizen

Sint-Sebastiaansstraat 11-13 (Oostende)
Nummer 11. Burgerhuis met art-nouveau-inslag van drie traveeën en drie bouwlagen met verhoogde begane grond onder zadeldak; gesigneerd architect C. Pil en gedateerd "ANNO 1901" op cartouches in onderste borstwering. Nummer 13 in aansluitende bouwtrant van circa 1900, hier met lichtblauwe geglazuurde bakstenen.


Couvent et école de filles

Oude Nieuwpoortstraat 10A-B, Santhovenstraat 1B (Middelkerke)
Voormalig couvent et école de filles met voorliggend, laag ommuurd grasperkje. In 1923-24 heropgebouwd in sobere neogotische stijl naar ontwerp van architecten C.Pil & H. Carbon uit 1921. Directiewoning en klassenvleugel van respectievelijk vijf en twaalf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak.


Davidsfondszaal

Willem De Roolaan 67-69 (Nieuwpoort)
Historiserende heropbouwarchitectuur als variante op de regionale Vlaamse-renaissancestijl zie onder meer de baksteenversiering, naar ontwerp van de architecten Pil en Carbon van 1921. Haaks op straat ingeplant, nagenoeg rechthoekig gebouw van twee bouwlagen; laag westelijk dwarsvleugeltje aan straatzijde; ingebouwde oostzijde.


Dekenij met tuin

Bruidstraat 1 (Gistel)
Dekenij, gelegen achter het kerkkoor op de hoek van de Bruidstraat met de Kasteelstraat. Achterliggende tuin, met bakstenen ommuring aan de Kasteelstraat. Neogotisch getint gebouw van 1903 naar ontwerp van architect Charles Pil (Oostende), ter vervanging van bestaand gebouw.


Eclectisch appartementsgebouw

Prinses Clementinaplein 26 (Oostende)
Eclectisch appartementsgebouwtje gedateerd "ANNO 1925" in cartouches onder de houten gootlijst op klossen, naar verluidt opgetrokken naar ontwerp van architect Charles Pil. Vier bouwlagen en twee brede traveeën onder mansardedak, met een gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen. Laag ommuurd voortuintje met hek.


Eclectisch burgerhuis

Marktstraat 38 (Oudenburg)
Eclectisch burgerhuis naar ontwerp van Charles Pil (Oostende) van 1893-1894, gebouwd in opdracht van Edward Strubbe (initialen in windwijzer). Veelkleurig siermetselwerk en verzorgd schrijnwerk onder meer dakkapelletjes, dakgoot, poort en vensters. Op gelijkvloerse verdieping zijn de originele plafonds met stucwerk en binnendeuren bewaard.


Eclectisch burgerhuis

Weststraat 2 (Oudenburg)
Eclectisch burgerhuis naar ontwerp van architect Charles Pil (Oostende), gebouwd kort na 1906. Rijk versierde beeldbepalende gevel gekenmerkt door trapgeveltje, speklagen en rijk uitgewerkte houten kroonlijst op klossen.


Eclectisch burgerhuis

Euphrosina Beernaertstraat 100 (Oostende)
Eclectisch burgerhuis gesigneerd C. Pil (Oostende) in de arduinen plint en gedateerd 1899 in de geveltop. Enkelhuis met souterrain, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder mansardedak.


Eclectisch burgerhuis

Euphrosina Beernaertstraat 106 (Oostende)
Eclectisch rijhuis uit eind 19de eeuw - begin 20ste eeuw, gesigneerd architect C. Pil (Oostende) in de arduinen plint. Dubbelhuis met souterrain, drie bouwlagen en drie traveeën onder mansardedak (pannen, leien).


Eclectisch burgerhuis

Ijzerstraat 13 (Oostende)
Eclectisch hoekpand bij Brusselstraat, gedateerd "ANNO 1898" in geveltop en gesigneerd architect C. Pil (Oostende) in plint. Enkelhuis met drie bouwlagen en drie + drie onder meer blinde traveeën onder zadel- en mansardedak (zink); combinatie diep- en breedhuis.


Eclectisch burgerhuis

Slijpesteenweg 1 (Middelkerke)
Burgerhuis met achterliggende ommuurde tuin, toegankelijk via getoogd deurtje. Eclectisch dubbelhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, naar ontwerp van architect Charles Pil. Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Eclectisch burgerhuis

Prinses Clementinaplein 28, Torhoutsesteenweg 90E (Oostende)
Eclectisch enkelhuis, links in arduinen respectievelijk gedateerd 1913 en gesigneerd architect Charles Pil. Burgerhuis met bakstenen lijstgevel, met souterrain, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder zadeldak.


Eclectisch burgerhuis

Prinses Clementinaplein 50 (Oostende)
Eclectisch enkelhuis gedateerd 1919 en gesigneerd architect C. Pil (Oostende); voortuintje omzoomd met hek. Souterrain, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder mansardedak (nok evenwijdig met straat; leien, mechanische pannen). Lijstgevel van gele sierbaksteen met gebruik van witbeschilderde simili voor horizontale banden en omlijstingen van spiegelbogige bovenvensters in Brugse travee.


Eclectisch handelspand

Stationsstraat 75 (Waregem)
Eclectisch pand naar een ontwerp van de "BOUWMEESTERS / A.D. 1925 / PIL EN CARBON / OOSTENDE" (zie gevelsteen in de plint) in opdracht van de "N.V. Bank van Handel en Nijverheid" ter vervanging van een ouder pand.


Eclectisch herenhuis

Hoogstraat 28 (Oudenburg)
Notariswoning naar ontwerp van Charles Pil van circa 1900.


Eclectisch herenhuis

Vaartstraat 67-69 (Oudenburg)
Statige, half vrijstaande eclectische herenwoning van 1899, gebouwd in opdracht van koophandelaar W. Laroye (ingemetselde steen in achtergevel) naar ontwerp van architect Charles Pil (Oostende) (gesigneerd in sokkel). Het huis is steeds voor een handelsfunctie gebruikt, en is nu ingericht als restaurant-feestzaal.


Eclectische eenheidsbebouwing ontworpen door Charles Pil

Sint-Sebastiaansstraat 25-31 (Oostende)
Eclectische eenheidsbebouwing in aansluiting met Adolf Buylstraat nummers 26-34 met art-nouveaustijlkenmerken, naar ontwerp van architect Charles Pil (Oostende) uit 1906.


Eclectische eenheidsbebouwing ontworpen door Charles Pil

Adolf Buylstraat 26-34 (Oostende)
Eclectische eenheidsbebouwing in aansluiting met Sint-Sebastiaanstraat nummers 25-31 met art-nouveaustijlkenmerken, naar ontwerp van architect Charles Pil (Oostende) uit 1906. Bestaande uit vijf winkelpanden in de Adolf Buylstraat en vier achterliggende woonhuizen, uitgevend op de Sint-Sebastiaanstraat.


Gemeentehuis van Oudenburg

Weststraat 24 (Oudenburg)
Huidig "stadhuis", ingericht in " 't Hooghuis", een villa van 1895 naar ontwerp van architect Charles Pil (Oostende) (gesigneerd in de plint), gebouwd in het park van baron Lodewijk Laroye. Na de dood van de baron in 1936 tot in 1942 gebruikt als moederhuis. In 1955 koopt de gemeente het aan om het gemeentehuis erin te vestigen.


Gemeentelijke basisschool

Henri Jasparlaan 29 (Middelkerke)
Gemeente Knechtenschool, later gemeentelijke basisschool, in 1921 heropgebouwd in neogotische stijl, naar ontwerp van architecten C. Pil en H. Carbon uit 1920.


Hotel Polaris

Groentemarkt 19 (Oostende)
Voorheen "Hôtel du Nord". Opgetrokken in eclectische stijl en gedateerd "Anno 1902" in de deurfrontons, naar ontwerp van architect C. Pil (Oostende), zie signering rechts op de plint. Volumineus en beeldbepalend pand, getypeerd door toepassing van zowel neoclassicistische elementen (opbouw) als renaissancemotieven (ornamentiek).


Kapelanie

Oude-eiermarkt 9 (Lo-Reninge)
De kapelanie werd oorspronkelijk in 1630 gebouwd als gastenverblijf en kapelanie van de Sint-Pietersabdij. Zware beschadiging tijdens de Eerste Wereldoorlog; heropgebouwd naar ontwerp van de architecten C. Pil en H. Carbon. Baksteenarchitectuur met historiserende en regionalistische inslag.


Kasteel De Warande

Bergstraat 24 (Heuvelland)
Neorenaissance kasteel gebouwd in 1925 naar ontwerp van architecten C. Pil & H. Carbon (Oostende) in opdracht van Baron Jacques Bruneel de la Warande, burgemeester van Kemmel, op de plaats van een jachtpaviljoen. Omringend park met grote verscheidenheid aan loofbomen onder meer lijsterbes, es, esdoorn, zomereik, Amerikaanse eik, tamme kastanje, beuk... en met vijvertje gevoed door de Kasteel- of Willebeek en het zogenaamde "Sint-Laurentiusbronnetje" naar verluidt met geneeskundige kracht tegen oogpijn en brandwonden. Ten westen en oosten, begrinte opritten; toegangshekken tussen rechthoekige bakstenen pijlers.


Klooster van de Grauwe zusters

Markt 11 (Lo-Reninge)
Aaneengesloten complex bestaande uit verscheidene vleugels van twee bouwlagen opgetrokken in verankerde gele baksteen onder leien zadeldak, met uitzondering van haakse 18de-eeuwse uitbouw. Fraai geheel voornamelijk getypeerd door de regionale Vlaamse-renaissancestijl. Het bouwvolume van kapel, doksaal, keuken en mogelijks ook de haakse uitbouw gaan wellicht terug op de fase van 1493. Circa 1550, 1560, 1654-1655 en in de 18de eeuw: uitbreiding van het klooster. 1922-1926: gedeeltelijke wederopbouw en herstellingswerken naar ontwerp van architecten Charles Pil en Henri Carbon uit Oostende.


Meisjespensionaat Sacré-Coeur en burgerhuizen

17 Oktoberstraat 1, Zeedijk 100 (Oostende)
Voormalig pensionaat van de Zusters van het Heilig Hart, Sacré-Coeur, bestaande uit het oorspronkelijke schoolgebouw aan de Zeedijk en drie voormalige zeedijkvilla's, die bij de school geïncorporeerd werden. Van het pensionaat, opgericht in twee bouwfasen van 1903 en 1910 naar ontwerp van architect Charles Pil, is de kenmerkende, horizontaal geritmeerde pilastergevel van twaalf traveeën en drie bouwlagen, in witte en okerkleurige geglazuurde bakstenen, bewaard. Links aansluitende voormalige, neoclassicistisch getinte zeedijkvilla van eind 19de eeuw met een gecementeerde lijstgevel. Daarnaast eclectische zeedijkvilla van 1899 naar ontwerp van architect A. Dujardin, met een arduinen lijstgevel versierd met art-nouveaugetinte tegeltableaus. Op de hoek met de 17 Oktoberstraat, voormalige zeedijkvilla Oasis en waarschijnlijk hotel van 1898, uitgewerkt als een eclectisch hoekpand met een gecementeerde lijstgevel.


Meisjesschool Sint-Jozef

Kerkstraat 41, 41A (Middelkerke)
Meisjesschool, teruggaand op schoolgebouw uit circa 1880; na Eerste Wereldoorlog heropgebouwd, vermoedelijk door architectenduo C. Pil & H. Carbon, min of meer naar vooroorlogs ontwerp. Schoolhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen mansardedak waarin dakkapellen onder leien tentdak. Haaks ingeplante, éénbeukige kapel in neogotische bouwtrant. Rechts nevenliggende en achterliggende toegevoegde klassenvleugels in sobere functionele stijl uit jaren 1950-60.


Neoclassicistisch burgerhuis

Kerkstraat 33 (Oostende)
Voorheen twee, nu nog één bewaard neoclassicistisch burgerhuis uit circa 1900. Breedhuis van twee traveeën en drieënhalve bouwlaag onder mansardedak waarin twee dakvensters onder gebogen fronton met gestrekte uiteinden. Gevelparement uit witte siersteen verlevendigd door middel van florale faiencetegeltableaus.


Neoclassicistisch burgerhuis

Antoine Van Cailliestraat 11 (Middelkerke)
Neoclassicistische villa van 1929 naar ontwerp van het Oostendse architectenduo C. Pil & H. Carbon (zie signatuur).


Neoclassicistisch burgerhuis

Passchijnstraat 4, 2A (Oostende)
Nummer 4: neoclassicistisch burgerhuis van begin 20ste eeuw naar ontwerp van C. Pil; smalle deurtravee + brede venstertravee en drie bouwlagen boven souterrain onder leien mansardedak. Nummer 2A in dezelfde trant, bestaande uit vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.


Neoclassicistisch burgerhuis

Van Iseghemlaan 143 (Oostende)
Neoclassicistisch burgerhuis, circa 1900, gesigneerd "CH. PIL ARCHTE OSTENDE". Breedhuis van twee à drie traveeën en drie bouwlagen op souterrain; mansardedak (kunstleien en golfplaten).


Notariswoning van 1902

Sint Maartensplein 11A-B (Koekelare)
Voormalige notariswoning met jaarsteen 1902, gesigneerd architect Charles Pil (Oostende). Het eigenlijke herenhuis is opgenomen in het beschermde dorpsgezicht (omgeving van het brouwershuis). Roodbakstenen herenhuis met inslag van de neogotiek. Twee bouwlagen onder zadeldak (leien, dakkapel onder zadeldakje met opengewerkt spantbeen), aflijnende gootlijst (met kunststof bekleed) en dubbele baksteenfries.


Onderpastorie of kapelanie Sint-Rictrudisparochie

Dorpplaats 15 (Lo-Reninge)
De onderpastorie of kapelanie, aan de noordzijde van de kerk, werd in 1919-1924 heropgebouwd. Ze vormt een goed voorbeeld van verzorgde wederopbouwarchitectuur door de genoemde architecten Charles Pil en Henri Carbon. Breed huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Verzorgde baksteenarchitectuur met historiserende en regionalistische inslag. Links aansluitend, omlijst tuinpoortje geflankeerd, links door twee paardenkastanjes.


Onderwijsgebouwen

Marktplein 5 (Nieuwpoort)
Het college werd opgericht in 1879 door pastoor Wafelaert en vernield in 1914; echter heropbouw in 1922. Schoolcomplex met hoofdgebouwen uit 1922 uitziend op Marktplein en Sint-Sebastiaanstraat. Neogotisch gevelontwerp van architecten Pil en Carbon. Fraaie baksteenarchitectuur van twee via lichte knik aansluitende gevels met twee bouwlagen onder zadeldak. Rechts ervan, moderne vleugel op hoek bij W. Deroolaan. Achtergelegen speelplaats met architecturaal minder interessante, naast recentere, schoolgebouwen en deels ingebouwde neogotische kapel uit het begin van de jaren 1920.


Paardenstallen van herenhuis

Hoogstraat 26 (Oudenburg)
Oorspronkelijke paardenstallen van herenhuis op nummer 28, gebouwd circa 1900 door Charles Pil. Nu omgebouwd tot woning.


Parkhotel

Aartshertogstraat 74 (Oostende)
"Parkhotel", met als kern onderkelderd eclectisch burgerhuis "La Bagatelle" uit het eerste kwart van de 20ste eeuw (zie inscriptie links van deur) van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met dakvenster naar ontwerp van C. Pil (Oostende) (zie signering in plint). In jaren 1920 met drie bouwlagen verhoogd tot "Pension du Parc" (zie opschrift fronton).


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Visitatie met kerkhof

Dorpsplein (Middelkerke)
Georiënteerde kerk, gelegen ten zuiden van Dorpsplaats middenin kerkhof, welke omhaagd en ommuurd onder ezelsrug met ommegang Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeën: veertien, in nis geschilderde taferelen, in bakstenen kapelletjes onder tuitgeveltje, naar ontwerp van architecten C. Pil & H. Carbon uit 1922. Bedehuis in neoromaanse stijl eveneens naar ontwerp van Pil & Carbon uit 1922; heropgebouwd in 1922-23, ter vervanging van het op 20 oktober 1914 verwoeste, neoclassicistisch zaalkerkje uit het derde kwart van de 18de eeuw met westtoren.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Westendelaan (Middelkerke)
Noord-zuid-georiënteerde kerk te midden van grastuin, voorheen kerkhof, zie twee bewaarde grafmonumenten ten westen; bereikbaar via geasfalteerd pad; omlopende bakstenen stoep. Aan de straatzijde, laag muurtje onder ezelsrug, met twee bakstenen pilasters. Voorliggend oorlogsmonument ter nagedachtenis van de slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. Calvarie ten zuidoosten. Bedehuis in neogotische stijl, naar ontwerp van architecten C. Pil & H. Carbon van 1920, heropgebouwd in 1922.


Parochiekerk Sint-Rectrudis

Dorpplaats 1A (Lo-Reninge)
Georiënteerde hallenkerk, te midden van kerkhof volledig omringd door geelbakstenen muurtje, die na de Eerste Wereldoorlog volledig heropgebouwd werd naar vooroorlogs model naar ontwerp van de architecten Charles Pil en Henri Carbon (Oostende). In de kerkhofmuur bevinden zich twee kapellen. Het kerkhof is afgezoomd met rode beuken en knotlindes.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Visitatieparochie

Dorpsplein 19 (Middelkerke)
Pastorie, heropgebouwd in 1920 naar ontwerp van architecten C. Pil en H. Carbon. Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Baksteenbouw met in- en uitspringende gevelpartijen met neo-Vlaamserenaissance-invloeden.


Pastorie Sint-Laurentiusparochie

Westendelaan 310 (Middelkerke)
Pastorie ten westen van de kerk, heropgebouwd in 1921 door aannemer Desneux, naar ontwerp van architecten C. Pil & H. Carbon uit 1920. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen op verhoogde begane grond. Oostelijke inkompartij met tudorboogvormige deur in uitgewerkte bakstenen omlijsting waarboven Marianis.


Pastorie Sint-Petrusparochie

Noordstraat 1 (Lo-Reninge)
Pastorie teruggaand op het voormalig abtsgebouw van de Sint-Pietersabdij. Imposant vrijstaand volume van twee bouwlagen onder zadeldak, gelegen in voortuin met muurtje en hekken. Grosso modo L-vormige plattegrond die teruggaat op de plattegrond van 1782, doch door uitbouw met nutsgebouwen in de wederopbouwperiode uitgegroeid tot onregelmatige U-vorm.


Pastorie Sint-Rictrudisparochie

Dorpplaats 19 (Lo-Reninge)
Pastorie van 1640 in regionale Vlaamse renaissancestijl, naar verluidt opgetrokken in opdracht van de Noord-Franse abdij van Marchiennes. Zwaar beschadigd tijdens Eerste Wereldoorlog en in de vroege jaren 1920 op historiserende wijze gerestaureerd, waarbij het opkamergedeelte volledig heropgebouwd werd, dit naar ontwerp van de Oostendse architecten Charles Pil en Henri Carbon.


Slachthuisbewakerswoning

Slachthuisstraat 3 (Nieuwpoort)
Woning van de slachthuisbewaker, oorspronkelijk deel uitmakend van de slachthuissite naar ontwerp van architecten Pil en Carbon van 1921. Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met tuitgevel onder zadeldak met lagere haakse zijvleugel, eclectisch vormgegeven in een variante op de regionale Vlaamse-renaissancestijl.


Tweegezinswoning

Reningelststraat 43-45 (Heuvelland)
Alleenstaande, lage tweegezinswoning naar ontwerp van architecten C. Pil & H. Carbon (Oostende). Spiegelbeeldschema van twee enkelhuizen; centraal gedeelte tussen twee vooruitspringende haakse vleugels voorzien van puntgevel met opkamer links en voordeur rechts.


Villa

Henri Jasparlaan 141 (Middelkerke)
Villa in laag ommuurde tuin, heropgebouwd in 1923 naar ontwerp van architecten C. Pil & H. Carbon uit 1920, geïnspireerd op vooroorlogse ontwerp van architect Oscar Dumont. Witgeschilderde baksteenbouw met verhoogde begane grond en twee bouwlagen onder afgewolfde zadeldaken. met typerende cottagestijlkenmerken.


Villa La Dune

Duinenlaan 128 (Middelkerke)
Villa uit 1925 naar ontwerp van architecten Charles Pil & Henri Carbon. Baksteenbouw van één à twee bouwlagen onder wisselend dakenspel, met regionalistische stijlkenmerken; in 1953 links aangebouwd overhoeks torentje onder spits met aflijnende rondboogfries naar ontwerp van architect Léon Ide.


Villa Mireille

Aartshertogstraat 72 (Oostende)
Huis van begin 20ste eeuw naar ontwerp van C. Pil (Oostende; zie signering in plint). Enkelhuis van twee traveeën en een lage begane grond + twee en een halve bouwlaag onder pannen zadeldak.


Villa Sansufy

Sint-Pietersstraat 35 (Oudenburg)
Villa "Sansufy", interbellumvilla in cottagestijl naar ontwerp van architect Charles Pil (Oostende) van circa 1927. Als enige in de straat losstaand, in grote boomrijke tuin. Verzorgd schrijnwerk, interieur op enkele elementen na (binnendeuren, schouw) vernieuwd.


Wederopbouwhoeve Madelstede met gedenkkapel en verlaten vooroorlogse site

Ravestraat 24 (Ieper)
De hoeve is in 1921-1922 ex situ heropgebouwd naar plannen van de Ieperse architect Cyrille Schmidt. Aan de straatzijde wordt het ensemble van hoevegebouwen bepaald door de imposante, in een tuin gelegen boerenwoning, en de inkompartij met kapel en toegangspoort. Door de ex situ-wederopbouw zijn ten noorden van de wederopbouwhoeve de fundamenten van de vernietigde vooroorlogse hoevegebouwen bewaard. Deze vormen een belangrijke getuige van de Eerste Wereldoorlog want de hoeve en de nu verdwenen Franse begraafplaats ertegenover lagen pal in de frontzone. De kapel - een nieuw gegeven na de oorlog - werd in 1922 opgericht.


Zusterhuis en zusterschool

Zuidschotestraat 11-13, 13A (Ieper)
Respectievelijk zusterhuis en zusterschool, zogenaamd "Onze dorpsschool-Zonneburcht", (vrije kleuter- en lagere school) naar ontwerp van architecten Charles Pil en Henri Carbon (Oostende) van 1921.


Thema's

Ontwerper van

Koningsstraat

Nieuwpoort-Stad

Prinses Clementinaplein


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pil [online], https://id.erfgoed.net/personen/4015 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.