Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vier stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
46167
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46167

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vier enkelhuizen met repeterend schema, volgens de in 1866 goedgekeurde bouwplannen (gesigneerd "GVdD") als één geheel opgetrokken in baksteen met verwerking van blauwe hardsteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoningen

Hogeschoolplein 10-13 (Leuven)
Enkelhuizen met repeterend schema, volgens de in 1866 goedgekeurde bouwplannen als één geheel opgetrokken in baksteen met verwerking van blauwe hardsteen.