Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden
ID: 4629   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4629

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-2002  ID: 3828

Beschrijving

Het neoclassicistisch burgerhuis te Westerlo, is beschermd als monument.Waarden

Het dubbelhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu stedenbouwkundig-historische waarde: Als burgerwoningen, waarvan de gaaf bewaarde neoclassicistische, wit bepleisterde gevels beeldbepalend zijn voor het geheel van de Markt van Westerlo. Het dubbelhuis aan de Grote Markt nr. 53 bevat tevens een oudere, vermoedelijk 17de-eeuwse kern.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Grote Markt 62 (Westerlo)
Neoclassicistisch huis, aan de straatzijde afgesloten door ijzeren hekken, uit de tweede helft van de 19de eeuw met aansluitend uitspringende, haakse vleugel van circa 1900.