Burgerhuis

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Westerlo
Deelgemeente Westerlo
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 62 (Westerlo)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13049/129.1
  • OA003095

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis

Grote Markt 62, Westerlo (Antwerpen)

Neoclassicistisch huis, aan de straatzijde afgesloten door ijzeren hekken, uit de tweede helft van de 19de eeuw met aansluitend uitspringende, haakse vleugel van circa 1900.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het neoclassicistisch burgerhuis te Westerlo, is beschermd als monument.

Waarden

Het dubbelhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu stedenbouwkundig-historische waarde: Als burgerwoningen, waarvan de gaaf bewaarde neoclassicistische, wit bepleisterde gevels beeldbepalend zijn voor het geheel van de Markt van Westerlo. Het dubbelhuis aan de Grote Markt nr. 53 bevat tevens een oudere, vermoedelijk 17de-eeuwse kern.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.