Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
46444
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46444

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Monumentaal hoekpand in eclectische stijl, uit het begin van de twintigste eeuw, op het kadaster ingetekend in 1910.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch hoekhuis

Schaarbeeklei 2 (Vilvoorde)
Monumentaal hoekpand, baksteenbouw van vier + twee traveeën en drie bouwlagen onder gecombineerde zadeldaken met kleine dakkapellen, op het kadaster ingetekend in 1910.