Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Paulus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
46519
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46519

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zandstenen gebouw, resulterend uit meerdere bouwcampagnes: oostpartij opgetrokken in Brabantse gotiek tijdens begin 15de eeuw en hersteld einde 16de, begin 17de eeuw; het schip is een vergroting van 1773 in classicistische stijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Paulus

Singel 1 (Opwijk)
Zandstenen gebouw, resulterend uit meerdere bouwcampagnes: oostpartij opgetrokken in Brabantse gotiek tijdens begin 15de eeuw en hersteld eind 16de, begin 17de eeuw, het schip is een vergroting van 1773 in classicistische stijl.