erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Paulus

bouwkundig element
ID
40401
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40401

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zandstenen gebouw, resulterend uit meerdere bouwcampagnes: oostpartij opgetrokken in Brabantse gotiek tijdens begin 15de eeuw en hersteld einde 16de, begin 17de eeuw; het schip is een vergroting van 1773 in classicistische stijl.

De plattegrond ontvouwt: een driebeukig schip van zes traveeën, een niet uitspringend transept met kruisingstoren, een koor met driezijdige sluiting en een zuidsacristie. Het huidig hallenschip is een verbreding en verlenging naar ontwerp van Philippus Gobert, van het oorspronkelijk schip, waarvan vier traveeën van de middenbeuk uit 16de-, 17de eeuw behouden werden. Middenbeuk geritmeerd door zuilen met sokkels, dekplaat en scheibogen. Bepleisterde kruisribgewelven met brede gordelbogen uitlopend op consoles. Verlichting door middel van brede rondboogvensters in hardstenen omlijstingen met druiplijst.

Classicistische westgevel in de top gedateerd 1773, geflankeerd door pilasters; axiaal portaal in een spiegelboogomlijsting van arduin en steekboogvensters erboven, afgelijnd door muurpilasters met siervaasbekroning.

Oostpartij gemarkeerd door de vierkante kruisingstoren met noordtraptoren uit het eerste kwart van de 15de eeuw, hersteld en van een stompe spits voorzien einde 16de- begin 17de eeuw.

Beide transeptarmen uit de 15de eeuw, gestut door middel van overhoekse steunberen, werden in 1773 voorzien van vensters als in het schip.

Koor van twee traveeën met driezijdige sluiting, geritmeerd door steunberen met versnijdingen en verlicht door middel van spitsboogvensters met maaswerk; kruisribgewelven (1624 volgens archiefstukken). Zuidsacristie daterend van 1761.

Restauratie gepland (architect E. Van Lemberen).

Mobilair. Barokschilderijen: Onze-Lieve-Vrouw met Heiligen, op het hoofdaltaar, G. de Crayer (17de eeuw), Bekering van Paulus op het zijaltaar (G. de Crayer); barokbeelden van de Heilige Maagd, Sint-Paulus (eerste helft 17de eeuw); Heilige Antonius (volkskunst); barokaltaren (eerste helft 17de eeuw); preekstoel met laat-barokke inslag, (Laurens en Tambuyser, 1823); grafstenen in de gevels (18de eeuw).

  • LINDEMANS J., Geschiedenis der gemeente Opwijk, Brussel, 1937.

Bron: DE MAEGD C. & VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2n, Gent.
Auteurs: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het kerkhof werd omgevormd tot een groene zone waarbij enkele 19de-eeuwse graftekens in neoclassicistische stijl tegen de kerkmuur werden bewaard. Eén pastoorsgraf is goed herkenbaar aan de afbeelding van de kelk en pateen op de grafplaat. De grafplaat van de in 1860 overleden Petrus-Josephus Van Hemel bleef eveneens tegen de kerkmuur bewaard. Hij stond bekend als begenadigd redenaar en werkte als missieprediker in heel het aartsbisdom.
  • VANDEN BOSCH G. & SUENENS K., Petrus-Josephus Van Hemel, ODIS. Record last modified date: 21 januari 2011. Available from World Wide Web: http://www.odis.be/lnk/PS_94735 .
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiekerk Sint-Paulus [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40401 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.