Parochiekerk Sint-Paulus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Opwijk
Deelgemeente Opwijk
Straat Singel
Locatie Singel 1, Opwijk (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Opwijk (actualisaties: 08-08-2006 - 08-08-2006).
  • Adrescontrole Opwijk (adrescontroles: 17-07-2007 - 17-07-2007).
  • Inventarisatie Opwijk (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Paulus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Paulus

Deze bescherming is geldig sinds 06-07-1957.

Beschrijving

Zandstenen gebouw, resulterend uit meerdere bouwcampagnes: oostpartij opgetrokken in Brabantse gotiek tijdens begin 15de eeuw en hersteld einde 16de, begin 17de eeuw; het schip is een vergroting van 1773 in classicistische stijl.

De plattegrond ontvouwt: een driebeukig schip van zes traveeën, een niet uitspringend transept met kruisingstoren, een koor met driezijdige sluiting en een zuidsacristie. Het huidig hallenschip is een verbreding en verlenging naar ontwerp van Philippus Gobert, van het oorspronkelijk schip, waarvan vier traveeën van de middenbeuk uit 16de-, 17de eeuw behouden werden. Middenbeuk geritmeerd door zuilen met sokkels, dekplaat en scheibogen. Bepleisterde kruisribgewelven met brede gordelbogen uitlopend op consoles. Verlichting door middel van brede rondboogvensters in hardstenen omlijstingen met druiplijst.

Classicistische westgevel in de top gedateerd 1773, geflankeerd door pilasters; axiaal portaal in een spiegelboogomlijsting van arduin en steekboogvensters erboven, afgelijnd door muurpilasters met siervaasbekroning.

Oostpartij gemarkeerd door de vierkante kruisingstoren met noordtraptoren uit het eerste kwart van de 15de eeuw, hersteld en van een stompe spits voorzien einde 16de- begin 17de eeuw.

Beide transeptarmen uit de 15de eeuw, gestut door middel van overhoekse steunberen, werden in 1773 voorzien van vensters als in het schip.

Koor van twee traveeën met driezijdige sluiting, geritmeerd door steunberen met versnijdingen en verlicht door middel van spitsboogvensters met maaswerk; kruisribgewelven (1624 volgens archiefstukken). Zuidsacristie daterend van 1761.

Restauratie gepland (architect E. Van Lemberen).

Mobilair. Barokschilderijen: Onze-Lieve-Vrouw met Heiligen, op het hoofdaltaar, G. de Crayer (17de eeuw), Bekering van Paulus op het zijaltaar (G. de Crayer); barokbeelden van de Heilige Maagd, Sint-Paulus (eerste helft 17de eeuw); Heilige Antonius (volkskunst); barokaltaren (eerste helft 17de eeuw); preekstoel met laat-barokke inslag, (Laurens en Tambuyser, 1823); grafstenen in de gevels (18de eeuw).

  • LINDEMANS J., Geschiedenis der gemeente Opwijk, Brussel, 1937.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Aanvullende informatie

Het kerkhof werd omgevormd tot een groene zone waarbij enkele 19de-eeuwse graftekens in neoclassicistische stijl tegen de kerkmuur werden bewaard. Eén pastoorsgraf is goed herkenbaar aan de afbeelding van de kelk en pateen op de grafplaat. De grafplaat van de in 1860 overleden Petrus-Josephus Van Hemel bleef eveneens tegen de kerkmuur bewaard. Hij stond bekend als begenadigd redenaar en werkte als missieprediker in heel het aartsbisdom.

  • VANDEN BOSCH G. & SUENENS K., Petrus-Josephus Van Hemel, ODIS. Record last modified date: 21 januari 2011. Available from World Wide Web: http://www.odis.be/lnk/PS_94735 .

Mertens, Joeri (02-10-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Opwijk

Opwijk (Opwijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.