Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Station Asse en stationwachterswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46553
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46553

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Station met bijhorende stationwachterswoning, uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, samen met de spoorlijn en het bijgebouw kadastraal geregistreerd in 1879.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Station Asse en stationwachterswoning

Stationsstraat 89 (Asse)
Station met bijhorende stationwachterswoning, uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, samen met de spoorlijn en het bijgebouw kadastraal geregistreerd in 1879.