Beschermd monument

Kasteel van de hertogen van Brabant

Beschermd monument van tot heden

ID
4662
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4662

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 30-05-1936  ID: 11

Beschrijving

De bescherming omvat het oud kasteel.Waarden

Het oud kasteel, thans gerechtshof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel van de hertogen van Brabant

Kasteelplein 1 (Turnhout)
Heden gerechtsgebouw voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout. Belangrijkste en oudste burgerlijk gebouw te Turnhout.