Kasteel van de hertogen van Brabant

Beschermd monument van 30-05-1936 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Kasteelplein
Locatie Kasteelplein 1 (Turnhout)
Alternatieve naam Gerechtsgebouw

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13040/101.1
  • OA000252

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteel van de hertogen van Brabant

Kasteelplein 1, Turnhout (Antwerpen)

Heden gerechtsgebouw voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout. Belangrijkste en oudste burgerlijk gebouw te Turnhout.

Beschrijving

De bescherming omvat het oud kasteel.

Waarden

Het oud kasteel, thans gerechtshof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.