Beschermd monument

Priorij van Groenendaal: kloosterkerk

Beschermd monument van tot heden

ID
467
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/467

Besluiten

Priorij van Groenendaal
definitieve beschermingsbesluiten: 01-10-1998  ID: 3351

Beschrijving

De bescherming omvat de kloosterkerk van de priorij van Groenendaal.Waarden

De kloosterkerk van de voormalige priorij van Groenendaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als substantieel relict van één van de drie Windesheimse kloosters in het Zoniënwoud dat zich, mede dankzij de mysticus Jan van Ruusbroec en de invloedrijke steun van vorsten, van eenvoudige priorij van Augustijnerkanunniken kon ontwikkelen tot één van de meest gerenommeerde instellingen van de Nederlanden, bovendien door deskundigen beschouwd als het vermaardste klooster van Middelnederlandse literatuurgeschiedenis.
De tot ongeveer halve muurhoogte bewaarde gevels refereren naar een typisch Windesheimse, eenbeukige en transeptloze kloosterkerk van circa 12,5 bij 42,5 meter opgetrokken in bak- en natuursteen die rond 1784 in laat-classicistische geest werd verbouwd, getuige het door Toscaanse pilasters omlijste portiek, de lunetvensters en de sporen van inwendige, decoratieve geleding van muurpilasters met hoofdgestel en spiegels.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Priorij van Groenendaal

Duboislaan 1, Joannes Ruysbroeckweg 1, zonder nummer (Hoeilaart)
Het merendeel der gebouwen werd in 1825 gesloopt. Heden resten evenwel nog het in 1794 gebouwde priorskwartier en een overblijfsel van de kloosterkerk.