Beschermd monument

Rijksweldadigheidskolonie: schoolgebouw

Beschermd monument van 28-01-1999 tot heden

ID
4696
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4696

Besluiten

Rijksweldadigheidskolonie: hoofdgebouw, gevangenisgebouwen, hoeve, kerk en schoolgebouw
definitieve beschermingsbesluiten: 28-01-1999  ID: 3373

Beschrijving

De bescherming omvat het schoolgebouw van de Rijksweldadigheidskolonie.Waarden

Het schoolgebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Gevangeniscomplex waarvan de oorsprong teruggaat tot 1823 en dat voor het Vlaams Gewest een uniek en intact voorbeeld is van de opbouw en inrichting van een 'onvrije' weldadigheidskolonie. De verschillende gebouwen, hoewel intern aangepast, geven een duidelijk beeld van de evolutie van het strafwezen van de 19de eeuw tot heden.

Schoolgebouw opgericht in 1900 om tegemoet te komen aan de noden van het in het domein gehuisveste personeel.

sociaal-culturele waarde

De Rijksweldadigheidskolonie is een relatief intact voorbeeld van de uitvoering van een sociale wetgeving, die zijn oorsprong vindt in de periode van de Koninklijke Nederlanden en die verder evolueerde bij het ontstaan van België. De uitvoering van die wetgeving heeft zijn repercussies naar een specifieke inrichting van een gebied en naar een specifieke inplanting van een aantal gebouwen die bepalend zijn voor het algemeen beeld van de kolonie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

School Merksplas Kolonie

Kweekstraat 4A-B (Merksplas)
Klassenvleugel van zes traveeën schilddak, ten zuiden een vierkante toren onder afgeknotte spits.